00000000000001

Projekt „Potravinová banka Liberec“, obdrží z krajského rozpočtu neinvestiční dotaci na provoz a mzdu skladníka v celkové výši 120.000,- Kč.

Záměrem projektu je omezit plýtvání potravinami a pomoci potřebným. Potravinová banka zdarma získává přebytečné potraviny od prvovýrobců, obchodních řetězců, Evropské unie a z veřejných sbírek. Skladuje je a třídí a následně rozděluje neziskovým organizacím poskytující sociální služby na základě odběratelské smlouvy.

Dotace Libereckého kraje bude použita na úhradu provozních nákladů a mzdu skladníka,“ zdůraznil radní pro sociální služby Petr Tulpa.

Potravinová banka Liberec o. s., se sídlem v Liberci, je podle něj součástí České Federace potravinových bank. Česká Federace potravinových bank je občanské sdružení s humanitárním zaměřením. Má sídlo v Praze a v budoucnu chce vybudovat sklady ve všech krajích. Činnost potravinových bank spočívá v darování a rozdělování, a jeho práce se opírá o dobrovolnou bezplatnou pomoc a dárcovství. Shromažďuje zdarma potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest