000000000001

Technická univerzita v Liberci se v sobotu 14. února od 9.30 hodin otevře zájemcům o studium i široké veřejnosti. V minulosti pořádaly dny otevřených dveří pro uchazeče o studium jednotlivé fakulty, letos se ale poprvé najednou otevře celá naše univerzita.

V nové aule v budově „G“, kam se vejde 350 lidí, dostanou zájemci informace o celé univerzitě. Vedení univerzity uvítá návštěvníky v 9.30 a 11.30 hodin. Získají přehled o studijních programech, možnostech stravování, podmínkách ubytování, sportovním vyžití i o tom, kam jít za zábavou. Budeme informovat i o podmínkách, kterými jsme zpřístupnili studium handicapovaným lidem. Po všeobecném úvodu se budou prezentovat jednotlivé fakulty – návštěvníci dostanou konkrétní informace o studijních programech,“ řekl rektor Zdeněk Kůs.

Informační letáky budou umístěny v univerzitním kampusu. Otevřeny budou zájemcům všechny fakulty a také Ústav zdravotnických studií. Zpřístupněny budou i laboratoře. Nejstarší fakulta strojní má připravené například zajímavé prezentace z oblasti výrobních systémů, konstrukce části strojů. „Návštěvníci uvidí také například laboratoře vozidel a motorů a laboratoř prototypingu. Velkým lákadlem je určitě prezentace stroje na výrobu nanovláken,“ nastínil program proděkan fakulty Ivo Matoušek.

Také fakulta textilní má připravený pro veřejnost zajímavý program. „V laboratořích se pochlubíme ukázkami prací katedry designu, ale také výsledky výzkumu v řadě oblastí, například při čištění odpadních vody, vývoji chytrých sportovních textilií až po výsledky výzkumu v oblasti tkáňového inženýrství,“ láká veřejnost děkanka druhé nejstarší fakulty Jana Drašarová.

I ostatní fakulty a Ústav zdravotnických studií (ÚZS) se mají čím pochlubit. „Vždycky máme úspěch s ukázkou simulátoru SimMan. Je to  model dospělého muže plně řízeného počítačem. Umí simulovat všechny základní životní funkce i řadu kritických zdravotních stavů, které mohou pacienta ohrožovat na životě. Dokáže hovořit, odpovídat na položené otázky a dále například kašlat, napodobit křeče epileptického záchvatu nebo promodralé rty při nedostatečném okysličení organismu, umí vylučovat i potit se,“ slibuje zajímavou prohlídku ředitelka ÚZS Marie Froňková. S tím, že připraveny jsou i ukázky první pomoci a základních ošetřovatelských postupů.

Naše univerzita za více než 60 let vychovala kolem 33 000 absolventů, Dnes u nás studuje zhruba osm tisíc mladých lidí, z toho zhruba pět stovek cizinců. Liberec patří k městům s nejdostupnějšími vysokoškolskými kolejemi. Ubytování v moderních kolejích získá prakticky každý, kdo o něj požádá.

-koč-

Zdroj: TUL

Pin It on Pinterest

X
X