1

Frýdlant – Po veřejném projednání dokumentace návrhu Územního plánu Frýdlant, které proběhlo 1. října 2014 v sále místního kina, jsou již vypořádány všechny námitky, připomínky i požadavky dotčených orgánů k projednávané dokumentaci. Projektantovi byly předány konečné požadavky na úpravu dokumentace, které vzešly z těchto jednání.

Posledním podkladem, který zbývá pro kompletní dokončení čistopisu nového Územního plánu Frýdlant, je oficiální vyhlášení aktivní zóny

záplavového území na toku Smědé. Vydání tohoto dokumentu bylo avizováno již ke konci loňského roku, bohužel však došlo k posunu termínu jeho vydání.

Na základě posledních jednání s vedením Povodí Labe s. p. Hradec Králové jsme získali příslib, že budou stěžejní materiály pro projednání a vydání aktivní zóny záplavového území (dále AZZÚ) na toku Smědé poskytnuty Krajskému úřadu Libereckého kraje (KÚ LK) do konce měsíce února, tak aby je mohl Krajský úřad LK projednat ve správním procesu s dotčenými orgány a obcemi, jichž se vymezená  AZZÚ týká (tento proces se podle informací KÚ LK odhaduje na cca 3-4 měsíce).

Schválení a vydání Územního plánu Frýdlant se plánuje okamžitě po vymezení AZZÚ. Optimistický předpoklad – červen 2015.


Foto: ss
Frýdlant 16/02/2015
Simona Stočková, odbor stavebního úřadu a ŽP – územní plánování, MěÚ Frýdlant, tel. 482 464 023

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest