1

I přesto, že v letošním roce se budou realizovat stavby na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji pravděpodobně v nejvyšším finančním objemu od vzniku krajů, cca 1, 4 miliardy Kč, připravuje Liberecký kraj další projektové dokumentace na opravy či rekonstrukce silnic II. a III. třídy na následující období.

Zejména se jedná o projekty, které chce Liberecký kraj přihlásit o získání dotace z Integrovaného operačního programu, a také z dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury,“ prozradil Vladimír Mastník, radní odpovědný za rezort dopravy.

V současné době je již podle něj vypsáno výběrové řízení na zhotovitele 3 projektových dokumentací určených do Integrovaného operačního programu. Konkrétně se jedná o silnici II/268 v úseku Mimoň – hranice Libereckého kraje, o silnici II/610 v úseku Turnov – hranice kraje a silnici II/290 v úseku Roprachtice – Kořenov.

V rámci tří uvedených projektových dokumentací bude navržena rekonstrukce 29 kilometrů silnic včetně šesti mostů. Pro letošní rok jsou uvedené dokumentace nejvyšší investicí, ve kterých činí předpokládané náklady na zpracování projektových dokumentací 13,4 miliónu korun s DPH,“ zdůraznil Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení KSS LK, p. o.

Zároveň probíhají projekční práce na zbylých projektových dokumentací z roku 2014, jako jsou například akce II/288 Podbozkov – Cimbál a silnic III. třídy Dlouhý Most – Javorník, Benecko, Troskovice atd.

„Do přeshraničního programu CÍL 3 dále připravuje Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., úseky silnic ve vlastnictví kraje s předpokládanými stavebními náklady o celkovém finančním objemu 250 miliónů korun propojující zámek Frýdlant se zámkem Czocha na polské straně,“ připomněl Jan Růžička, ředitel KSS LK.

V letošním roce budou dokončovány projekty, se kterými Liberecký kraj uspěl v žádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v loňském roce. Jedná se o 6 projektů, jejichž realizace byla zahájena v roce 2014, případně začne na jaře roku 2015. V letošním roce by se mělo proinvestovat v těchto šesti projektech cca 88 mil. Kč. Nejvýznamnějšími projekty jsou mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou, kde půjde o rekonstrukce dvou mostů v Železném Brodě a v Návarově.

„Dále dokončíme III. etapu přeložky silnice II/592 Chrastava,“ doplnil radní.

Předpokládá se zahájení ještě dalších 9 projektů o celkovém finančním objemu cca 302 miliónů Kč z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Na tyto projekty podal Liberecký kraj žádost na podzim loňského roku.

Nejvýznamnější projekty jsou rekonstrukce silnic II. a III. třídy ve Rváčově, Syřenově na Semilsku, Zásadě, Horních Mísečkách, v Ludvíkově, Hájích nad Jizerou či v Doksech – Starých Splavech,“ upozornil Vladimír Mastník.

Liberecký kraj dále podal žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. V rámci této dotace plánuje opravit či rekonstruovat silniční úseky či silniční objekty za cca 230 mil. Kč.

Z této dotace plánujeme opravit jednak havarijní mosty, propustky či zdi na silniční síti, ale i havarijní úseky silnic,“ řekl ředitel KSS LK, p. o.

Z tohoto dotačního programu plánuje kraj mimo jiné opravit či rekonstruovat například most přes potok u Postřelné, silnici III/28315 v Turnově – zajištění stability svahu, silnici III/2791 v Radimovicích k zámku Sychrov, silnici III/2631 v Kravařích na Českolipsku a silnice III. třídy v Jablonném v Podještědí, Semilech, Bedřichově, Peřimově a Lučanech.

V letošním roce se Liberecký kraj dočká definitivního ukončení obnov silnic poškozených povodní v roce 2010.

Jedná se o akce, na které bylo požádáno o dotaci až současným vedením Libereckého kraje,“ potvrdil hejtman LK Martin Půta s tím, že budou dokončeny úseky silnic II. třídy v Nové Vsi, Mníšku, Chrastavě, Raspenavě a Bílém Potoce pod Smrkem, kde se budou opravovat dva mosty a opěrná zeď.

„Celková výše zbývajících tří projektů, které budou dokončeny v letošním roce, dosahuje 448 miliónů korun,“ dodal.

Vzhledem k nutnosti vyčerpání dotačních prostředků, je nutné veškeré opravy a rekonstrukce dokončit do konce letošního roku.

„Z tohoto důvodu žádáme obyvatele, kterých se opravy dotknou, a bude jich dost, o velkou trpělivost a toleranci při dopravních omezeních na silniční síti v našem kraji,“ vyzval občany radní Vladimír Mastník.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest