0001

Ve Frýdlantě přibydou místa  pro odstavení automobilů hlavně těch majitelů, kteří bydlí na sídlištích.

Rada města Frýdlant před vánočními svátky stanovila priority pro rozvoj odstavných ploch pro osobní automobily na sídlištích ve městě pro r. 2015. V souladu s tímto usnesením svolal místostarosta města Jiří Stodůlka (ODS) jednání se zástupci všech panelových objektů v ulicích U Nemocnice, Kaplického, Liliová a Lužická. Schůzka proběhla ve středu 25. 2. 2015 v podvečerních hodinách v klubovně Českého zahrádkářského svazu v osadě za nemocnicí za účasti zástupkyně vlastníka ČP 1242-1244 – ředitelky BHF, předsedy SVJ Kaplického  1256-1258, člena výboru SVJ U Nemocnice 1171-1174, zástupců SVJ Kaplického 1253-1255 a SVJ Lužická 1179 a dalších vlastníků bytů v panelových domech na tomto sídlišti.

Město Frýdlant představilo svůj návrh na rozšíření odstavných ploch v prostoru mezi panelovým domem ČP 1171-1174 a areálem nemocnice. Zástupci SVJ se k němu jednotlivě vyjadřovali, doplňovali ho a předkládali vlastní návrhy na rozšíření stávajících parkovacích ploch a možnosti zbudování odstavných ploch na jiných místech. Nejplačivějším problémem na tomto sídlišti je mimo parkování i průjezdnost ulice U Nemocnice vzhledem k obsluze sběrných míst komunálního odpadu svozovými vozy  A.S.A. a komplikovaností při zásazích IZS – hasiči, sanitní vozy atd.

“Po hodinovém jednání bylo nakonec dohodnuto, že velká odstavná plocha mezi ČP 1171-1174 a areálem nemocnice vystavěna bude a spolu s ní dojde k menším úpravám před ČP 1256-1258, které se budou týkat rozšíření stávající ulice Kaplického,” shrnul místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Město Frýdlant dle tohoto zadání v průběhu jara začne pracovat na přípravných projekčních a rozpočtových činnostech a po zajištění nezbytných povolení a souhlasů stavebního úřadu a výběrových řízení bude moci přistoupit k realizaci stavby. “Budeme se těšit, že se to podaří v co nejkratší době a obyvatelé sídliště získají větší prostor pro parkování svých plechových miláčků,” konstatoval Jiří Stodůlka.

Frýdlant 26/02/2015
jm

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest