001To se stane prvním centrem v Libereckém kraji, které nabídne psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým systematicky a odborně. Své páté centrum v České republice otevře Amelie v březnu 2015. Služby bude onkologicky nemocným i jejím blízkým poskytovat bezplatně v Krajské nemocnici Liberec v budově „Z“ 2. patro (v dolní části areálu v blízkosti pavilonu Oddělení následné péče).

Onkologická diagnóza není jen onemocnění fyzické. Výraznou souvislostí je i velká psychická a časová zátěž léčby a její následky, které se promítají do dalšího života nemocného i jeho blízkých. Běžná léčba trvá šest měsíců až rok s následným pobíráním invalidního důchodu a snížením pracovní schopnosti. S tím souvisí i realita možného návratu onemocnění i navazujících problémů jako jsou snížení příjmu nemocného i rodiny, vztahové, partnerské a rodinné obtíže, dlouhodobá nemocnost, omezení či ztráta zaměstnání. Centrum Amelie v Liberci přináší onkologicky nemocným a členům jejich rodin v daném směru bezplatně své služby, zahrnující informační servis, odborné poradenství a v případě potřeby i kontaktování dalších odborníků dle individuálních potřeb onkologicky nemocných. Organizace doplňuje svými službami zdravotnickou péči tak, aby přispěla k řešení navazujících problémů onkologicky nemocných, které ve svém důsledku mohou ovlivňovat i jejich fyzický stav a tedy podpořit i úspěšnost léčby.
Sdružení v Liberci nebude poskytovat jen odborné poradenství, ale jejího zázemí bude možno využít třeba jen pro posezení v neformálním prostředí nad kávou či čajem při dlouhodobém čekání nemocných či jejich doprovodu na onkologickém pracovišti či na sanitní službu.
Centrum bude nemocným a jejích blízkým otevřené zatím dvakrát v týdnu:
úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00.
Více informací s kontakty je možno nalézt na přiloženém letáku.
Zdroj: Obec Višňová

Pin It on Pinterest

X
X