0001

Informace Územní památkové správy na Sychrově k zahájeným pracím v zámeckém parku.

Město Frýdlant bylo prostřednictvím ředitele Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem požádáno, aby informovalo obyvatele města, že byly započaty práce v parku Státního hradu a zámku Frýdlant v rámci projektu „Obnova zámeckého parku ve Frýdlantu“.

V rámci těchto prací bude probíhat rozsáhlé kácení a ošetření stromů ve výškách a hrozí tedy nebezpečí úrazu. Jednotlivé úseky budou vždy onačeny páskou a u vstupu budou výstražné cedule. Kácení bude

probíhat v několika etapách, viz.přiložená mapka.

Kácení 07

Projekt „Obnova zámeckého parku ve Frýdlantu“, který vypracoval Ing. Přemysl Krejčiřík PhD., byl schválen v roce 2011. Porost parku a lesoparku byl vyhodnocen jako výrazně přehustlý, kde se uplatňovaly nálety, se zarostlými průhledy na zámek i výhledy z teras kolem hradu na prostorově zachovalou parkovou úpravu v širším okolí.  Park byl v poválečném období dlouho bez koncepční údržby a i když se v posledních několika desetiletích údržba výrazně zlepšila, stále zde chyběla jasná prostorová koncepce, která by reflektovala původní rozvržení hmot v kompozici prostoru, jenž byla setřena ponecháním mnoha náletových dřevin. V koncepci obnovy se stanovilo základní prostorové členění, přičemž hlavním motivem byly aleje kolem cest a obnovení hlavních pohledových os z cest na vodní plochu a směrem k zámku.

Přílohy

kompletní schéma
etapy kácení

Frýdlant 04/03/2015
Ing.Věra Sobotová, referent OSUZP, státní památková péče, tel.  482 464 057
Foto: jm

Zdroj: Město Frýdlatn

 

Pin It on Pinterest

X
X