00000000001

Po výborných zkušenostech s vydáním Katalogu regionálních reklamních předmětů pro rok 2014, který slouží kraji, obcím a městům i dalším institucím k propagaci a prezentaci regionálních výrobců a řemeslníků, připravil resort regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova vydání nového katalogu.

Už 11. března se uskuteční v multimediálním sále Krajského úřadu LK, U Jezu, v Liberci přehlídka přihlášených výrobců, jejichž produkty zhodnotí a oboduje porota složená z odborníků i laiků od politiků po úředníky ( od 10 – 16 hodin).

Ten obsahuje přehled různých produktů vyráběných na území kraje, anebo v několika případech produkty vyrobené ze surovin rostoucích v dosahu našeho regionu.

Předměty s největším ohlasem, s nejvyšším počtem bodů budou zařazeny do Katalogu regionálních reklamních výrobků pro rok 2015/2016.

Tyto výrobky používáme na kraji při návštěvách významných partnerů či osobností z  domova i zahraničí, včetně prezidenta ČR, velvyslanců nebo ministrů,“ připomněl radní LK Vít Příkaský, pověřený vedením resortu regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

„Těším se, až si prohlédnu, co všechno je skryto pod obaly výrobků, které nám regionální producenti doručili,“ dodal.

Letos poprvé může být katalog obohacen rovněž i o výrobky, pokud získají potřebný počet bodů, které zatím nejsou nositeli tzv. regionální značky.

„Jedná se o vybrané výrobce, kteří nabízí speciální produkty, a s ohledem na kladné reference, může kraj důvěřovat, že je při výrobě zachován standard řemeslné výroby či vznikly z materiálu, který je spjatý s Libereckým krajem,“ vysvětlila Ivana Hujerová –  zastupitelka Libereckého kraje, která vytvoření tohoto Katalogu ve své funkci členky rady LK, iniciovala.

„V katalogu budou moci zájemci z řad veřejné správy, soukromých či komerčních subjektů vybírat z nabídky místně vyrobeného skla, bižuterie, ale i potravinových lahůdek, výrobků textilních, plstěných či ze dřeva, keramiky nebo dokonce z orobince,“ doplnila.

Zájemci, kteří chtějí aktivitu Libereckého kraje podpořit a následovat, si pak mohou vybrané předměty objednávat přímo u výrobců – kontakty jsou a budou uvedeny v katalogu.

Odkaz na Katalog regionálních reklamních předmětů pro rok 2014 zde: 

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/public/files/Katalog_regionalnich_vyrobku.pdf

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X