0001

Frýdlant – Vodní toky a jejich okolí po celém Frýdlantsku procházejí v těchto dnech odborníci z týmu, který bude v příštích měsících tvořit protipovodňovou analýzu. Projekt, který má všem osmnácti obcím na Frýdlantsku ukázat, jak konkrétně se mohou před povodní chránit, odstartoval v únoru. Hotový má být začátkem září.

Podkladová analýza a vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko je dalším z kroků, které oblast dělá v boji proti velké vodě.

Už loni na podzim byl v celém výběžku spuštěn varovný systém, který obyvatele rychle informuje o stoupající hladině vody. Například krizové štáby mohou díky němu vyhlásit poplach obecními rozhlasy prostřednictvím mobilu,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Teď se i on podílí na kroku dalším. Na nalezení takových úprav, které před vodou lidi pomohou ochránit.

jednání analýza 2, obrázek se otevře v novém okněAnalýza přinášející konkrétní návrhy má přijít na 12 363 366 korun, 58 % nákladů bude hrazeno z Operačního programu životní prostředí. O zbylou část se podělí jednotlivé obce Mikroregionu Frýdlantsko a Liberecký kraj. Zhotoviteli analýzy jsou firmy VRV, a. s., Sweco Hydroprojekt, a. s. a DHI, a .s.

V současné době odborníci sbírají informace z jednotlivých vodních toků. „Už dopředu jsme rozeslali do všech obcí dotazník, týkající se říčních i přívalových povodní, komplexních pozemkových úprav, územního plánování i historických povodní v lokalitě. Teď k těmto informací přidáváme další, získané přímo v terénu a pořizujeme i fotodokumentaci,“ říká Kateřina Hánová ze společnosti VRV, a. s. Na základě získaných poznatků se bude tým snažit nalézt ke každému problému s velkou vodou řešení. Pomoci k tomu mají i hydrodynamické modely Smědé a jejích významných přítoků. „Na základě získaných informací vytvoříme hydrodynamické modely vodních toků na podkladu hydrologických dat z Českého hydrometeorologického ústavu o průtocích od jednoleté po stoletou vodu. Výstupem jsou zaplavovaná území, která nám řeknou, kde se voda rozlévá a přitom nezpůsobuje žádnou škodu, nebo kde způsobuje problémy. To bude pravděpodobně hlavně v zastavěných územích. Právě pro tyto lokality pak budeme hledat konkrétní řešení, jak ochránit obyvatele a jejich majetek,“ popisuje.

Po zmapování území, vytvoření hydrodynamických modelů a návrhu řešení přijde na řadu ještě další část projektu. „Ta má zmapovat postoj jednotlivých vlastníků pozemků k navrhovaným řešením. Tedy to, zda budou s hrázkou, suchým poldrem či třeba s revitalizací území souhlasit. Případně zda přistoupí na odkup pozemku,“ říká Dan Ramzer. Vyjasnění postoje vlastníků pozemků ulehčí potom samotnou realizaci opatření. „Až se jednotlivé obce nebo třeba Lesy ČR či Povodí Labe, jako správci toků, rozhodnou pro realizaci toho kterého protipovodňového opatření, budou už mít vyjádření v ruce,“ doplňuje předseda Mikroregionu Frýdlantsko a zároveň starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný. Usnadnit to má i územní plánování nebo hospodářsko – technické úpravy pozemků.

jednání analýza 3, obrázek se otevře v novém okně

Více informací o vznikající analýze budou moci občané všech osmnácti obcí Frýdlantska najít na webové stránce projektu, která vznikne během několika týdnů a bude k nalezení i na webových stránkách Mikroregionu Frýdlantsko www.frydlantsko.cz. Odpovědi na případné otázky pak získají i na speciálně pořádaných besedách. První z nich proběhla v sobotu 7. března 2015 v Heřmanicích, příští se uskuteční už 20. března 2015 od 17,30 hodin v Černousích.

Foto: mh
Frýdlant 09/03/2015
mh

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest