0001

Frýdlant – Město Frýdlant každoročně poskytuje ze svého rozpočtu účelové neinvestiční dotace na podporu občanským a zájmovým sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působících v oblasti mládeže, tělovýchovy, sportu a sociálních služeb.

S účinností od 1. ledna 2015 byl novelizován zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v pl. znění. Tato novela mění systém poskytování dotací z rozpočtu našeho města.

Jsou zde stanoveny závazné náležitosti žádostí o dotaci, smluv o poskytnutí dotací, programů pro poskytování dotací a také povinnosti zveřejňování dokumentů na úřední desce. Nedodržení některých těchto ustanovení je považováno za správní delikt.

Z tohoto důvodu jsou dotace z rozpočtu města na rok 2015 dočasně pozastaveny. „Připravujeme aktualizaci systému poskytování dotací. Podmínky a termíny zahájení poskytování dotací dle nových podmínek budou veřejnosti v předstihu oznámeny prostřednictvím úřední desky a webových stránek města,“ sděluje vedoucí finančního odboru MěÚ Frýdlant Hana Němcová.

Ilustrační foto: aš
Frýdlant 10/03/2015
Jitka Rožková, referentka finančního odboru, tel. 482 464 053 

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest