0000001Frýdlant – Velký zájem provázel ve středu 11. března 2015 informativní schůzku týkající se výstavby kanalizace ve frýdlantské lokalitě Hág. Do zasedací místnosti radnice ve Frýdlantu si podrobnosti o chystané akci přišlo poslechnout kolem pěti desítek lidí.

Dozvěděli se nejen, jak bude stavba postupovat, kdy začne jaká uzavírka nebo jak to bude s povolenkami k vjezdu, ale také to, že město akci provádí v součinnosti s Krajskou správou silnic Libereckého kraje (KSSLK). To v praxi znamená, že z městské pokladny ušetří zhruba 4 a půl milionu korun.

Frýdlant totiž využije toho, že KSSLK začne koncem března s opravou silnice II/290, vedoucí na Raspenavu.

„Jde ještě o odstraňování povodňových škod na krajské silnici. Krajská správa silnic tam zrekonstruuje v jedné části dešťovou kanalizaci a kompletně položí nový asfaltový povrch. My toho, že bude silnice rozkopaná, využijeme a ve stejnou dobu tam začneme s výstavbou splaškové kanalizace, kterou jsme stejně měli v plánu. Nebudeme ale muset sami platit nový asfalt. A to je ta úspora,“ vysvětlil obyvatelům Hágu na setkání starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Během devadesáti minut, po které informativní schůzka trvala, vysvětlil také to, že jde zatím o první etapu odkanalizování lokality Hág. „V tuto chvíli se týká ulice Jizerská od hranice katastru s Raspenavou po železniční most. Další části Hágu přijdou na řadu později. V druhé a třetí etapě. Kdy na ně dojde, ale zatím není přesně dané. Bude se to odvíjet i od toho, jak budou vypisovány fondy. Protože zatímco kanalizaci v ulici Jizerské platí město celou ze svého rozpočtu, na další části bychom chtěli získat dotaci,“ podotkl starosta.

Projektant splaškové kanalizace ze společnosti Snowplan Petr Kořínek pak přiblížil nejbližší práce. „Začnou 23. března 2015, kdy dělníci budou postupně frézovat povrch komunikace a odstraní podkladní vrstvy. Poté přijde na řadu akce Frýdlantu a výstavba splaškové kanalizace.“ Vysvětlil také, kdy musí lidé počítat s jakou uzavírkou. „Právě od 23. března bude zhruba dva až dva a půl měsíce uzavřena horní část oblasti. Tedy od křižovatky ulic Jizerská a Dětřichovská až po Raspenavu. Až budou tam práce hotové, přesune se uzávěra směrem dolů k železničnímu mostu,“ řekl Kořínek.

Referentka investičního oddělení městského úřadu ve Frýdlantu Kateřina Korečková vysvětlila, že v příštích měsících vybudovaná kanalizace zatím sloužit nebude. „V tuto chvíli bude kanalizační řad jen uložen do země a zaslepen. Tedy vznikne jen takzvaný suchovod.  Až se v dalších etapách dodělá kanalizace v celé lokalitě Hágu, tedy přes tenisové kurty, autokemp, bývalý areál státního statku až do školního statku, pak teprve bude vše zprovozněno, napojeno na čerpadla a zaústěno do tlakové kanalizace vedoucí z Raspenavy,“ poznamenala.

Lidé z Hágu na besedě pečlivě naslouchali, prohlíželi si mapy se zakresleným postupem prací a přidávali také své postřehy. Poukázali například na lokální problémy s vodou a zajímalo je také, jak to bude s povolením k vjezdu k domům během stavby. „Dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala a jsem za to ráda. Jsem hodně v práci a nemám moc čas hledat informace na internetu,“ řekla po skončení setkání například Michaela Hinerová. Práce bere jako nutné zlo a těší se, až bude silnice opravená a po dlouhé době nebude připomínat tankodrom. Potěšila jí také informace, že ještě před uzavřením Jizerské ulice dojde k opravě největších výtluk na objízdné trase.

Frýdlant pořádá podobná setkání pro obyvatele jednotlivých částí města pravidelně před každou větší plánovanou investiční akcí. Obyvatelé Hágu ale jsou v této oblasti výjimeční. Zájem o prováděné práce projevili totiž téměř všichni.

Frýdlant 13/03/2015
Text a foto: mh

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest