00000000001Frýdlant – Uzávěrka přihlášek stánkařů na Valdštenské slavnosti 2015 byla 28. února 2015. “A máme jich zase obrovský převis. Ani všechny žádosti nebudou moci býti uspokojeny,” sděluje vedoucí odboru majetkosprávního Bc. Martina Černá, která má organizaci tržiště na starosti. Aktuální Seznam přijatých stánkařů na náměstí T.G.Masaryka a seznam přijatých stánkařů do přilehlých ulic a do parku je dispozici ke stažení zde. Foto: rp, 2013

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest