000000000000001

Možnosti vzájemné spolupráce budou tématem jednání vedení kraje s velvyslancem Spolkové republiky Německo v ČR Arndtem Freiherrem Freytagem von Loringhovenem. Ten do Libereckého kraje přijede ve středu 18. března.

V sídle kraje jej přijmou hejtman LK Martin Půta, statutární náměstkyně Hana Maierová a krajští radní Vít Příkaský a Alena Losová.

„Pan velvyslanec přijede do Libereckého kraje na zdvořilostní návštěvu, při které se zaměříme na možnou spolupráci v oblasti výuky německého jazyka na školách v kraji a hovořit budeme o duálním systému výuky na učilištích. Mezi další témata jsme zařadili vzájemné projekty kultury a cestovního ruchu a orientaci Oblastní galerie na německé autory,“ přiblížil hejtman Martin Půta.

Informace pro novináře: fototermín, zápis do pamětní knihy, předání darů – 18. 3. 2015 v 11:15 hodin, zasedací místnost hejtmana č. 313, 3. patro.

Po pracovním obědě se J. E. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven v doprovodu hejtmana Martina Půty a radního Víta Příkaského přesune do Nového Města pod Smrkem, kde navštíví společnost CIS Systems s.r.o.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X