000000000001V Hodkovicích nad Mohelkou se sešla o minulém víkendu více než stovka delegátů Sborů dobrovolných hasičů, aby zhodnotili činnost za minulé období a zvolili nové vedení včetně starosty.

Novým starostou byl zvolen počtem 96 ze 106 přítomných delegátů JUDr. Vladimír Maxa, starosta SDH Liberec – Vesec. Jeho náměstky se stali Karel Boháč a Jiří Halíř, starosta SDH Liberec – Horní Hanychov. Předsedou kontrolní a revizní rady byl opět zvolen František Malý.

Na jednání byli přítomni i významní hosté – hejtman LK Martin Půta, zástupce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef Netík, zástupce HZS Libereckého kraje Josef Málek a další.

Pozdrav dobrovolným hasičům přednesl i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Poděkoval odstupujícímu starostovi Milan Navrátilovi za jeho dlouholetou práci a popřál nastupujícímu starostovi Vladimíru Maxovi hodně úspěchů v činnosti.

„Spolupráce Libereckého kraje s dobrovolnými i profesionálními hasiči bude pokračovat, věřím, že ku prospěchu obou stran. Lidé zejména od povodní v roce 2010 pochopili, že své hasiče potřebují, bez nich nelze v obcích a městech zajistit bezpečnost, pomoc při nenadálých situacích, ale i při zajištění společenského života v obci.“ Řekl mimo jiné hejtman, který také přítomné seznámil se Zastupitelstvem LK schválenou Strategií podpory požární ochrany v LK 2014 – 2016 s výhledem do roku 2020.

„Návrh Strategie podpory požární ochrany v Libereckém kraji řeší právě otázku podpory „vybraných projektů“, které budou zvyšovat akceschopnost jednotek PO na území celého kraje koncepčně podle předem stanovených priorit a v předem stanoveném časovém plánu. Předpokládaný objem finančních prostředků převáděný v následujících letech do zdrojů tohoto programu je 15 miliónů korun ročně,“ zdůraznil Martin Půta, který rovněž pogratuloval oceněným hasičů..

Odstupující starosta okresního sdružení Milan Navrátil zhodnotil činnost za uplynulé období 2010 – 2015, Ze zprávy kromě jiného vyplynulo, že se daří zkvalitňovat práci s mládeží, sbory dobrovolných hasičů navazují na hasičské tradice pořádáním nejrůznějších akcí pro veřejnost. Jsou to například hasičské plesy, masopusty, oslavy založení sborů, soutěže. Velice dobrá práce byla odvedena na úseku historie a muzejnictví, požární prevence.

„V dalším pětiletém období bude naší prioritou zachovávání hasičských tradic, další rozvoj a spolupráce s Libereckým krajem, s Hasičským záchranným sborem LK.  Jedním z významných cílů je aktivní spolupráce s ostatními okresními sdruženími na území kraje a podpora činnosti hasičské mládeže, dorostu a aktivity v oblasti požárního sportu,“ připomněl nově zvolený starosta OSH JUDr. Vladimír Maxa.

Následně byli předsedou kontrolní a revizní rady seznámeni o hospodaření za stejné období.
Do výkonného výboru byli zvoleni: Milan Navrátil, SDH Lites Liberec, Jana Kovaříková, SDH Liberec – Vesec, Josef Kokta, SDH Frýdlant, Věra Stříbrná, SDH Pertoltice, Zdeněk Lebeda, SDH Všelibice, Martin Ressel, SDH Český Dub, Vladimír Stejskal, SDH Textilana Liberec a Jaromír Mottl, SDH Hrádek nad Nisou.

Okresní shromáždění delegátů SH ČMS předcházejí v rámci republiky krajským shromážděním.  Minulý týden se v Alšovicích konalo shromáždění SDH Jablonecka, v sobotu 21. 3. se sejdou dobrovolní hasiči ze Semilska v 9 hodin sokolovně v Košťálově a o den později 2. 3. delegáti SDH okresu Česká Lípa ve Sloupu v Čechách.

Krajské shromáždění delegátů SDH se uskuteční 18. dubna od 9 hodin, zřejmě opět v Hodkovicích n. M. Vrcholem se stane V. sjezd SH ČMS v Pardubicích, který nejen zhodnotí uplynulé pětileté období, ale také schválí zaměření a cíle na následujících pět let.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest