fbpx

0000000000000000000001Připomínáme, že v pondělí 23. března se uzavře pro provoz krajská silnice ev. č. II/290 v katastru obcí Frýdlant a Raspenava. Sdružení firem  Porr a. s. a VHS vodohospodářské stavby, spol. s r. o.  zde bude dokončovat práce na obnově silnice II/290, která byla poškozena v r. 2010 povodní. Práce budou probíhat po etapách a do uzavřených úseků bude umožněn vjezd jen staveništní dopravě a dle možností také vozidlům dopravní obsluhy a vozidlům s právem přednosti v jízdě. Zdůrazňujeme, že v průběhu stavby nebude vždy technicky možné umožnit příjezd až  k nemovitostem v opravovaném úseku; vždy bude zajištěn jen přístup. 

Řidiči, kterým bude vjezd do uzavřených úseků umožněn, však musí počítat s tím, že  se zde budou pohybovat vozidla stavby a průjezd staveništěm nebude v žádném případě komfortní.

Na základě požadavku Města Raspenava, vlastníka místní komunikace ul. Luhová v Raspenavě, bude provoz po této komunikaci umožněn jen cyklistům, motocyklistům a dopravní obsluze. Řidiči ostatních vozidel pojedou po vyznačené objízdné trase.

Prosíme všechny řidiče, aby se nesnažili projíždět uzavřené úseky silnice, pokud jim to umístěné značení nedovolí. Zbytečné pokusy o projetí uzavírkou nejenže komplikují práce na stavbě, ale často dochází i k nebezpečným situacím, kdy (v lepším případě), může dojít k poškození vozidla. Proto je součinnost republikové či obecní policie v době uzavírky nezbytná.

Práce potrvají do listopadu tohoto roku. Všem uživatelům silnice děkujeme předem za trpělivost.

Všichni účastníci silničního provozu ví, že:

» přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je nadřazena místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích (§ 76 odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů)

» „dopravní obsluha“ jsou vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O1, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popř. provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž.

Frýdlant, 17/03/2015

ib

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close