0000000000000000000001Připomínáme, že v pondělí 23. března se uzavře pro provoz krajská silnice ev. č. II/290 v katastru obcí Frýdlant a Raspenava. Sdružení firem  Porr a. s. a VHS vodohospodářské stavby, spol. s r. o.  zde bude dokončovat práce na obnově silnice II/290, která byla poškozena v r. 2010 povodní. Práce budou probíhat po etapách a do uzavřených úseků bude umožněn vjezd jen staveništní dopravě a dle možností také vozidlům dopravní obsluhy a vozidlům s právem přednosti v jízdě. Zdůrazňujeme, že v průběhu stavby nebude vždy technicky možné umožnit příjezd až  k nemovitostem v opravovaném úseku; vždy bude zajištěn jen přístup. 

Řidiči, kterým bude vjezd do uzavřených úseků umožněn, však musí počítat s tím, že  se zde budou pohybovat vozidla stavby a průjezd staveništěm nebude v žádném případě komfortní.

Na základě požadavku Města Raspenava, vlastníka místní komunikace ul. Luhová v Raspenavě, bude provoz po této komunikaci umožněn jen cyklistům, motocyklistům a dopravní obsluze. Řidiči ostatních vozidel pojedou po vyznačené objízdné trase.

Prosíme všechny řidiče, aby se nesnažili projíždět uzavřené úseky silnice, pokud jim to umístěné značení nedovolí. Zbytečné pokusy o projetí uzavírkou nejenže komplikují práce na stavbě, ale často dochází i k nebezpečným situacím, kdy (v lepším případě), může dojít k poškození vozidla. Proto je součinnost republikové či obecní policie v době uzavírky nezbytná.

Práce potrvají do listopadu tohoto roku. Všem uživatelům silnice děkujeme předem za trpělivost.

Všichni účastníci silničního provozu ví, že:

» přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je nadřazena místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích (§ 76 odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů)

» „dopravní obsluha“ jsou vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O1, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popř. provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž.

Frýdlant, 17/03/2015

ib

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest