fbpx

0001

S uzavírkou silnice II/290 v Raspenavě se množí dotazy na otevření silnice II/290 podél vodní nádrže Souš.

Při dnešní kontrole silnice II/290 podél VN Souš bylo zjištěno, že není sjízdná pro běžnou dopravu. Silnice je pokryta zledovatělou vrstvou sněhu a není funkční ani odvodňovací systém podél této komunikace. Silnice bude dále monitorována, ale je předpokládáno, že silnice bude uzavřena minimálně dalších 14 dní. Další kontrola bude provedena koncem 14. týdne – začátkem dubna.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X