00000001

S příchodem jara se na silnicích II. a III. tříd začínají množit uzavírky a dopravní omezení.  Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou správou silnic Libereckého kraje (KSS LK) zahájil několik stavebních prací na silnicích, které má ve svém vlastnictví, a další rekonstrukce chystá.

Opravy škod po povodni z roku 2010 se po zimní přestávce rozjely už ve druhé polovině března. „Jedná se o akce, na které bylo požádáno o dotaci až současným vedením Libereckého kraje,“ uvádí krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že letos budou stavebně dokončeny úseky silnic II. třídy v Nové Vsi, Mníšku, Chrastavě, Frýdlantu, Raspenavě a Bílém Potoce pod Smrkem, kde se budou opravovat dva mosty a povodní poškozená opěrná zeď. „Celková výše stavebních nákladů uvedených úseků silnic II. tříd dosahuje 448 mil. Kč,“ doplňuje radní.

V průběhu března byly rovněž zahájeny práce na mostech 2886-2 v Návarově a 282-017 v Železném Brodě. „Obě stavby jsou financované z Regionálního operačního programu a musí být dokončeny v letošním roce,“ říká ředitel KSS LK Jan Růžička.

Stavební ruch panuje také na Jilemnicku, kde pokračuje rekonstrukce silnic II/293 a II/295 ve Studenci a Dolní Branné. Tato akce je realizována ve spolupráci s Královéhradeckým krajem v rámci státní dotace na rozšíření závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí a trvat by měla do letošního podzimu. V loňském roce byla zcela ukončena realizace prvního úseku silnice II/293 v části Horka u Staré Paky – Studenec – kostel. „Rekonstrukce zbylého úseku silnice II/293 ke křižovatce se silnicí II/295 ve Studenci a rekonstrukce úseku silnice II/295 na území Libereckého kraje začala vloni na podzim a po zimní přestávce opět pokračuje,“  informuje vedoucí investičního oddělení KSS LK Martin Čáp.

V první polovině dubna odstartují také první stavby, které Liberecký kraj přihlásil o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro letošní rok. „Konkrétně se začne pracovat na opravách propustků ve Frýdlantu v ulici Zámecká a na silnici II/291 v Hajništi, dále bude zahájena rekonstrukce svahu v Radoňovicích a dokončí se oprava silnice III/2887 v Bozkově,“ říká vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jan Čáp s tím, že pro letošní rok je z dotace naplánováno prostavět v nejméně 40 stavebních akcích částku přibližně 220 mil. Kč.

Liberecký kraj letos chystá realizaci minimálně dalších 13 akcí z prostředků Regionálního operačního programu v předpokládaném finančním objemu 250 mil. Kč. „Předpokládáme, že v průběhu května budou zahájeny první akce, například rekonstrukce silnic III/28743, 28744 a 28745 v Zásadě nebo rekonstrukce silnice II/286 v Horních Mísečkách,“ prozradil radní Vladimír Mastník.

Vzhledem k nutnosti vyčerpání všech dotačních prostředků je potřeba veškeré opravy a rekonstrukce dokončit do konce letošního roku. „Není to lehký úkol a čeká nás toho opravdu hodně, z tohoto důvodu žádáme obyvatele a řidiče, kterých se stavební práce dotknou, o velkou trpělivost a shovívavost při dopravních omezeních na silniční síti v našem kraji,“ žádá radní Mastník.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X