Firma CiS systems s.r.o. se sídlem v Novém Městě p. S. a výrobními stanovišti v Hejnicích a Ludvíkově p. S. patří k CiS skupině z Krefeldu.

Při příležitosti projektu ‚Šprechtíme‘ na podporu německého jazyka v Čechách navštívil německý velvyslanec Dr. Arnd Freiherr Freytag von Loringhoven firmu CiS systems s.r.o. v Klingerově vile. Doprovázel jej hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

00000000000000001Foto zleva: Peter M. Wöllner, velvyslanec Dr. Arnd Freiherr Freytag von Loringhoven, Hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Se zájmem sledovali účastníci historii skupiny CiS a využili příležitosti k diskuzi anpříč regiony.

Důležitost a význam německého jazyka v rámci každodenních pracovních aktivit prezentovali jednotliví vedoucí oddělení firmy CiS systems s.r.o. Zaměstnanci jsou denně v intenzivním kontaktu s německy hovořícími zákazníky a dodavateli. CiS již přispěl do dalšího vzdělávání v Čechách. Založení první školy mistrů dle německého vzoru bylo velice úspěšné. 1. Jizerskohorská škola mistrů (1. Meisterschule Isergebirge) se odehrává ve školícím centru v Hejnicích a zajišťuje dobrý a měřitelný vývoj německého podnikání v Čechách. Dále se CiS angažuje a podporuje výuku německého jazyka v Čechách, nejenom tím, že v různých úrovních nabízí zaměstnancům německé kurzy, ale také podporuje některé ze škol v regionu.

Velvyslanec informoval o tom, že v posledních letech klesl počet dětí hovořící německým jazykem na méně než polovinu. Od počátku kampaně, kterou v roce 2011 odstartoval společně s Goethe institutem je německý jazyk v posledním roce opět povinným na základních školách. V regionu Jizerských hor se německy učí jen o přibližně 20% více dětí než před pár lety.

Peter M. Wöllner, vlastník skupiny CiS, přimlouvá a informuje o tom, že je velice těžké nalézt u uchazečů o práci kombinaci kvalifikace „technické know-how“ a německé jazykové znalosti. Buď jsou velice dobře vzdělaní z univerzit a upřednostňují anglický jazyk, nebo si osvojili administrativní činnosti a mluví dobře až velice dobře německy. Vzhledem k tomu že němčina je firemním jazykem ve všech administrativních odděleních a skupina CiS jde cestou dlouhodobého růstu na stanovištích v Čechách, je pro CiS velice významné nalézt kvalifikované spolupracovníky.

Jak velvyslanec, tak i hejtman se těšili tomuto nasazení, které označili za příkladné.

00000000000000000001Ovlivněni angažovaností a podporou německého jazyka v Čechách poděkoval velvyslanec svým zápisem do knihy hostů Klingerovy vily.

Hned následující den se Peter M. Wöllner a jeho žena Doris Wöllner, jednatelka firmy CiS systems s.r.o., na základě pozvání německého velvyslance účastnili oběda s řediteli základních škol Libereckého kraje. Nejprve byli uvítání na Liberecké radnici velvyslancem a poté představil Peter M. Wöllner z pohledu zaměstnavatele, proč je důležité disponovat znalostí německého jazyka. Mimo jiné zdůraznil, že tato kvalifikace může mladým lidem zřetelně zlepšit výhledy na budoucnost.

CiS, jakožto uznávaný značkový výrobce kabelové konfekce, sází na trvalé koncepty, kvalitu, rychlost a spolehlivost služeb vůči svým zákazníkům. Z pohledu zákazníků se řadíme mezi nejlepší na trhu. Zákazníci především ocení aktivní přínos CiSu k jejich „total cost of ownership” neboť tím zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Tuto pozici si chce CiS dále budovat v oblasti strojírenství, automatizace, medicínské techniky, řídící, měřící a regulační techniky, transportní a dopravní techniky, stejně jako nově v energetické technice a u techniky využívané v oblasti životního prostředí.

CiS electronic GmbH, Krefeld

CiS systems s.r.o., Nové Město p.S.

CiS automotive SRL, Sibiu

Zdroj: CiS systems s.r.o.

Pin It on Pinterest

X
X