01

Město Frýdlant předložilo žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu na dodávku informační a komunikační technologie v rámci modernizace a zefektivnění činností v oblasti veřejné správy. Cílem je vybudování eGovernmentu (elektronizace veřejné správy), který umožní snadnější komunikaci široké veřejností s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě. Realizací dosáhneme zvýšení transparentnosti, kvalitního datového zabezpečení a elektronické zálohování veškeré agendy. 

Na projekt s názvem „Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Frýdlant“ bylo vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde částka ve výši 2 197 972,- Kč bude hrazena ze strukturálního fondu ERDF a zbylá část ve výši 387 878,- Kč z rozpočtu města Frýdlant. Po výběrovém řízení a dodání komplexního datového centra bude projekt ukončen nejpozději do 31. 11. 2015.

Tento projekt s registračním číslem CZ.1.06/2.1.00/22.09461 je spolufinancován z EU/Evropského fondu regionálního rozvoje/ Integrovaného operačního programu, státního rozpočtu a rozpočtu Města Frýdlant.

IOP virtualizace, obrázek se otevře v novém okně

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest

X
X