fbpx

0000000000001KRAJ – Projekt Okrskář roku má své vítěze za rok 2014. A kdo bude z těch nejlepších v roce letošním? To se teprve ukáže. Letošní ročník 2015 byl právě zahájen. . .

Seminář k zahájení projektu
Nový ročník projektu „OKRSKÁŘ ROKU 2015“ byl odstartován mezirezortním seminářem pořádaným Odborem služby pořádkové policie poslední březnový den ve víceúčelovém zařízení Střelnice – FK Baumit Jablonec. Za policii se ho zúčastnili vedoucí obvodních oddělení a vedoucí územních odborů, dále pak ředitelé a zástupci městských policií z celého Libereckého kraje.

Seminář byl zaměřen na sjednocení výkonu okrskové činnosti v rámci Krajského ředitelství policie Libereckého kraje tak, aby vedla k trvalému a efektivnímu prohloubení součinnosti mezi policií a jejími partnery. Dále pak ke zvýšení spokojenosti s prací policie a zlepšení vnímání kvality policejní práce. V rámci semináře došlo k předání dobré praxe jak za Policii ČR, tak z pohledu městských policií.

Projekt „OKRSKÁŘ ROKU 2015“
Po mezirezortním semináři byl následující den (1. 4. 2015) odstartován již druhý ročník policejního projektu „OKRSKÁŘ ROKU 2015“. Odborná komise, která je v prním kole složena výhradně z policistů, se setkala s prvními soutěžícími z Územního odboru Liberec. Všichni zúčastnění představili komisi svůj okrsek, a to jak z pohledu kriminality (tedy počty trestných činů a jejich objasněnost), tak i z pohledu spolupráce s orgány samosprávy.  Hovořili rovněž o vizích do budoucna, o způsobu včasné a efektivní komunikace s občany okrsku, ale také o preventivích aktivitách, které by byly pro jejich okrsek přínosné.

A co bude následovat?
V první části soutěže čeká policisty prověření jejich znalostí a dovedností získaných policejní prací a znalostí svého okrsku. Porotě budou průběžně předkládat informace z jejich běžné policejní činnosti – počty objasněných přestupků, jejich klasifikace a výše udělených pokut. Dále počty trestných činů, frekvenci a kvalitu spolupráce s místní samosprávou, preventivní akce. Komisi bude rovněž zajímat zpětná vazba, tedy jak se v daném okrsku daří bojovat s kriminalitou a jak činnost policistů hodnotí samotní občané. A to například i veřejnou pochvalou, zveřejněnou v místních zpravodajích či jiných médiích, nebo naopak,  v horším případě, kritikou.

Zaslané materiály hodnotící komise důkladně zanalyzuje a následně sestaví „žebříček“  deseti okrsků, které postoupí do druhého kola soutěže. V němbudou „okrskáře“ kromě policistů hodnotit navíc odborníci z oblasti státní správy Libereckého kraje.

Projekt byl poprvé představen 25. března 2014. Podrobnosti naleznete zde.

5. 4. 2015
mjr. Bc. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

Zdroj: Policie ČR

Pin It on Pinterest

Share This
X
X