fbpx

Kraj_letos_v_ramci_programu_SFDI_proinvestuje_pres_227_mil._Kc_medium

Rada Libereckého kraje na svém posledním zasedání projednávala také informaci o stavu přípravy a administrace akcí navržených na spolufinancování z programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2015.

Na opravy a rekonstrukce silnic ve svém vlastnictví získá Liberecký kraj v letošním roce ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) dotaci ve výši 187.440.000 Kč. Kraj doplní vlastní podíl v částce 40.000.000 Kč. Celkem tedy v rámci programu SFDI bude letos v kraji proinvestováno minimálně 227.440.000 Kč.

„Ke dni 30. 3. 2015 Liberecký kraj požádal SFDI o částku 328.000.000 Kč, tj. o částku převyšující dotaci ze SFDI. V případě nevyčerpání dotace z jiných krajů, bude Liberecký kraj požadovat navýšení dotace, protože má připraveny i další akce na letošní rok,“ uvádí krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.
Ke konci března jsou pod rozhodnutím, případně na základě nejvýhodnějších nabídek uchazečů, akce na silnicích II. a III. třídy v celkové výši 132.300.000 Kč.  Na další, v předpokládané hodnotě 105.700.000 Kč, jsou již Libereckým krajem zahájena výběrová řízení nebo zveřejněna předběžná oznámení. To znamená, že Liberecký kraj má v administraci či již vysoutěženy všechny akce do výše dotace.

Liberecký kraj v současné době znovu uplatní akci silnice III/27015 Jablonné v Podještědí do výzvy Regionálního operačního programu (v současné době je vedena v režimu dotace ze SFDI). Z tohoto důvodu budou ještě zahájena výběrová řízení na následující akce:

  • Silnice II/290 Smědava, havárie propustku,
  • Silnice II/268 Svojkov, deformace tělesa komunikace,
  • Silnice II/290 Hejnice,
  • Silnice III/2903 Frýdlant (ulice Bělíkova),
  • Silnice III/2711 Hrádek n. N. – odvodnění Donínská.

Rada Libereckého kraje dne 7. 4. 2015 rozhodla o výběru nejvhodnějších nabídek veřejných zakázek na akce:

  • Silnice III/2713 Václavice, oprava svahu,
  • Most ev.č. 290-016 přes řeku Smědá za obcí Bílý Potok pod Smrkem,
  • Silnice III/27242 – Křižany – Zdislava.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X