11

Střední školy v Libereckém kraji testují žáky v rámci přijímacího řízení, které probíhá ve středních školách zřizovaných Libereckým krajem nepřetržitě již šestým rokem.

„Chtěla bych upřesnit tvrzení některých médií, která v souvislosti se spuštěním pilotního ověřování připraveným ministerstvem školství uvedla, že v Libereckém kraji testování žáků ucházejících se o vzdělávání ve středních školách neprobíhá. Opak je však pravdou. Liberecký kraj se pouze nepřipojil k formě testování v podobě připravené ministerstvem, které je z našeho pohledu krokem zpět. Doporučili jsme ředitelkám a ředitelům středních škol zřizovaných Libereckým krajem připojit se k jednotnému testování v rámci jednotných přijímacích zkoušek, které kraj uskutečňuje již šestým rokem. To znamená, že testování žáků probíhá a dokonce v mnohem širší a náročnější podobě,“ reaguje na mylné informace některých médií Alena Losová, radní pověřená řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Oproti pokusnému ověřování ministerstva školství se přijímací řízení v Libereckém kraji odlišuje především v šíři skupiny testovaných. Jsou totiž testováni i uchazeči o obory vzdělání s talentovou zkouškou (umělecké obory a gymnázia se sportovní přípravou) a o obory nástavbového studia v denní formě. Navíc také vedle ověřování znalostí z českého jazyka a matematiky, které je součástí pokusného ověřování, jsou testovány obecné studijní předpoklady, které dokáží v širší formě rozpoznat samotné studijní předpoklady žáka. Rovněž je stanovena hranice úspěšnosti pro gymnázia. Pro víceletá je to 40 % a pro čtyřletá 35 %. Pokud žák nedosáhne v testu požadovaného minima ze sečtených výsledků testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, nesplnil kritéria přijímacího řízení a nemůže být přijat ke studiu. Aktuálně stanovená hranice je výsledkem jednání s řediteli gymnázií, u ostatních oborů platí nadále doporučení ředitelům, aby podíl výsledku testů tvořil minimálně 70 % hodnocení uchazeče.

„Liberecký kraj do budoucna jednoznačně podporuje záměr ministerstva školství zavést povinné přijímací zkoušky s celostátní působností, což právě je obsaženo v připravované novele školského zákona,“ dodává závěrem radní Alena Losová.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X