IMG_0311

Frýdlant – Matrace, papírky, pet lahve nebo třeba starý kočárek a oblečení. To vše a ještě mnohem víc nepotřebných a odhozených věcí našli dobrovolníci na konci minulého týdne v ulicích Frýdlantu i v jeho okolí během akce Ukliďme si Česko. Město se k celorepublikovému úklidu připojilo letos poprvé. Zapojili se do něj úředníci, školáci i dobrovolníci z řad veřejnosti.

První se vydali uklízet ve čtvrtek 16. dubna samotní úředníci a zástupci města. Na paškál si vzalo 22 zaměstnanců úřadu okolí řeky Smědé za čistírnou odpadních vod, kde je vycházkový okruh. „Já osobně jsem pracoval na pravém břehu řeky poblíž jatek a čistírny odpadních vod a nestačil jsme se divit. Našel jsem třeba matraci nebo pět metrů čtverečných lina. Tedy věci poměrně těžké. Vůbec nechápu, proč se s nimi někdo tahal až do míst, kde je odevšad daleko,“ zamyslel se jeden z účastníků úklidu, místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Podle něj úřednicí odvezli z místa 5 plných multikár. Dohromady šlo o odpad těžký přes dvě tuny, protože jeho převážná většina byla tvořena plastovými obaly kabelů z nedaleké zavřené fabriky.

V pátek pak do města a jeho okolí vyrazili čtvrťáci ze všech budov Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant, společně s dětmi Základní školy praktické a speciální. „Dohromady sbíralo do připravených pytlů odpadky 115 dětí. Vyčistily okolí svých škol i místní turistické cesty,“ přiblížila tajemnice městského úřadu Frýdlant Veronika Bubeníčková.

V sobotu se do úklidu Frýdlantu zapojili i sami občané města. „Účast nebyla příliš vysoká, odpadky přišlo sbírat jen pět lidí. Akce se ale účastníme poprvé a tak věřím, že příští rok se zapojí více obyvatel,“ podotkla tajemnice města. I přes malý počet účastníků se podařilo během sobotního dopoledne posbírat u přístupové cesty na Hartu a v lese za hřbitovem kolem šesti pytlů odpadu.

Všechen byl posléze odvezen do sběrného dvora. Všem účastníkům patří velké PODĚKOVÁNÍ.

mp

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

X
X