Kraj_diky_statni_dotaci_opravi_silnice_za_vice_nez_227_mil._Kc__mediumNa financování výstavby, modernizace, opravy a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje poskytne Státní fond dopravní infrastruktury dotaci ve výši 187.440.000 Kč. Přijetí finančních prostředků schválila rada kraje na svém jednání 21. 4. 2015.

Ta současně odsouhlasila smlouvu o poskytnutí těchto finančních prostředků mezi Libereckým krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury. Spoluúčast Libereckého kraje ve výši 40.000.000 Kč bude alokována do rozpočtu kraje roku 2015 rozpočtovým opatřením po schválení zastupitelstvem kraje dne 28. 4. 2015.

„Z předmětné dotace bylo v minulých týdnech zahájeno již několik akcí. Jedná se například o druhou etapu rekonstrukce silnice v Bozkově, opravu svahu v Radoňovicích nebo rekonstrukci propustků na silnici III/2903 ve Frýdlantu a na silnici II/291 v Hajništi,“ informuje krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že v nejbližší době odstartují stavební práce také na silnici III/2711 v Bílém Kostele nad Nisou (rekonstrukce silnice vč. sesuvu svahu náspu) a na silnici III/28315 v Turnově (zajištění stability svahu).

Rada Libereckého kraje také rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na akce:

  • Silnice III/28713 Hodkovice, podjezd pod mostem SŽDC,
  • Silnice II/268 Bohatice, vjezdový ostrůvek,
  • Silnice III/27921 Vyskeř – havárie propustku,
  • Most ev. č. 270-013 – přes potok u Postřelné.

Současně bylo rozhodnuto o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na akce:

  • Silnice III/2791 Radimovice – R35 (zámek Sychrov),
  • Silnice II/268 Mimoň Oprava silnice nám. 1. máje,
  • Silnice II/268 Svojkov, deformace tělesa komunikace.

Seznam veškerých staveb, které bude Liberecký kraj realizovat na silniční síti silnic II. a III. třídy v letošním roce, včetně znázornění v mapě, je uveden na internetových stránkách kraje: http://doprava.kraj-lbc.cz/page254/plan-oprav-pozemnich-komunikaci-ve-vlastnictvi-kraje.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X