fbpx

10KRAJ – Čeští a polští zmocněnci se sešli na sklonku týdne na Krajském ředitelství policie Libereckého kraje, aby společně podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci při potírání kriminality.

Ve dnech 22. – 23. dubna 2015 se v reprezentativních prostorách kavárny Pošta Krajského ředitelství policie v Liberci uskutečnilo setkání pomocníků hraničních zmocněnců z České a Polské republiky. Schůzky se zúčastnili vedoucí pracovníci Odboru cizinecké policie z Polska a z krajů Libereckého a Královéhradeckého, a rovněž vedoucí pracovníci složek pohraniční stráže (dále jen „SG PR“).

Jednání na české straně vedli major Rudolf Futschik a major Josef Pavlát, za polskou stranu pplk. Andrzej Torbicz (SG PR ve Zgorzelci) a pplk. Wladyslaw Paturej (SG PR Jelenia Gora). Oficiálního aktu se za vedení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje zúčastnili náměstek ředitele pro vnější službu plk. Ing. Bc. Pavel Langr, vedoucí Odboru cizinecké policie KŘP Libereckého kraje plk. Mgr. Petr Jakubec, z polské strany pak vedoucí SG PR ve Wroclavi plk. Artur Malinski a vedoucí Nadoderského oddělení SG PR plk. Andrzej Kaminski.

Cílem jednání bylo vyhodnocení vzájemné spolupráce při eliminaci protiprávního jednání v příhraničí a stanovení hrozeb pro nadcházející období. Projednány byly především:

  • vzájemné možnosti při potírání přeshraniční kriminality, se zvláštním zřetelem na krádeže motorových vozidel a jinou majetkovou trestnou činnost,
  • dále pak eliminace nelegálního dovozu léčiv určených k výrobě omamných a psychotropních látek,
  • velká pozornost byla věnována rizikům, vyplývajícím z aktuálních migračních trendů, tedy masivní migraci z Lýbie, Sýrie a dalších blízkovýchodních států,
  • projednány byly i praktické zkušenosti při řešení otázky nelegálních migrantů z Kosova, jejichž prudký nárůst byl zaznamenán na počátku tohoto roku, podobně tak i řešení případů nelegální migrace občanů Ukrajiny.

Jako jeden z účinných prostředků k eliminaci protiprávního jednání cizinců bylo dohodnuto provádění společných hlídek a jejich flexibilní zaměření. Zefektivněn byl i způsob vzájemné komunikace při prověřování totožnosti cizinců a jejich případné předávání v readmisním řízení.

Zástupci KŘP Libereckého kraje v průběhu jednání své partnery informovali o zpracování krizových plánů pro případ vzniku migrační vlny velkého rozsahu. Možnost praktické realizace tohoto opatření bude prověřena připravovaným štábním cvičením.

24. 4. 2015
mjr. Bc. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

Zdroj: Policie ČR
í

Pin It on Pinterest

Share This
X
X