ZÁMECKÝ PIVOVAR FRÝDLANT – Výstava probíhá od 15. 5. 2015 v Zámeckém pivovaru Frýdlant během konání Valdštejnských slavností. Zároveň můžete navštívit Minipivovarské slavnosti s možností ochutnat přibližně 20 druhů piva, bude zde občerstvení v podobě grilovaného masa a samozřejmostí jsou i prohlídky pivovaru.

Záchranný archeologický výzkum na nádvoří frýdlantského pivovaru probíhal vždy po několik dní v roce 2012 a v roce 2013. První rok se zde podařilo zachytit původní podlahy starší fáze pivovaru z 19. století a také základy kamenné zdi ještě z doby před výstavbou průmyslových technologií. V roce 2013 jsme v prostoru nádvoří objevili a dokumentovali další segmenty kamenných zdí, které souvisí minimálně s přestavbami frýdlantského pivovaru v 19. století. Bylo zde objeveno také několik původních kontextů – vrstev s obsahem užitkové keramiky, která ukazuje na aktivity v tomto prostoru v 17.-18. století. Dalším mimořádným objevem byl nález původní kulturní vrstvy zhruba v hloubce 1,50 metru od nynější pochozí plochy nádvoří, která nasedala na podložní již sterilní geologickou vrstvu. Tato vrstva obsahovala keramické artefakty dokládající sídlištní aktivity v tomto prostoru již v 16. století, tedy v době, kdy se dá uvažovat o vůbec nejstarší fázi výstavby této vzácné pamětihodnosti.

Mgr. Petr Brestovanský
archeolog, vedoucí Historického a etnografického oddělení Severočeského muzea v Liberci

001_PLAKAT_PIVOVAR 003_PLAKAT_PIVOVAR

 

Pin It on Pinterest