Rada_se_zabyvala_zamerem_pokracovani_tezby_hnedeho_uhli_Turow_mediumRada LK na svém jednání dne 19. 5. 2015 projednala záměr pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów. Informaci společně s žádostí o stanovisko obdržel Liberecký kraj koncem dubna letošního roku. Rada kraje vyžaduje doplnění dokumentace záměru.

Problém je řešen dlouhodobě, současný stav má zásadní vliv na životní prostředí obcí nacházejících se na české straně státní hranice s Polskem (obce Frýdlantského výběžku a Hrádecko). Dochází k poklesu hladiny podzemních vod, znečištění ovzduší, odtoku znečištěných vod z výsypek do povrchových vod na Frýdlantsku atd.

Předložený záměr má v blízkosti obce Uhelná umožnit těžbu a v návaznosti i provoz hnědouhelné elektrárny Turów nejméně do roku 2044, přičemž předpokládaná intenzita těžby bude na stávající úrovni, tedy cca 10 – 14 mil. t/rok. Obcemi, které budou záměrem dotčeny, jsou Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Bulovka, Černousy, Dětřichov, Habartice, Heřmanice, Chotyně, Kunratice, Mníšek, Oldřichov v Hájích, Pertoltice a Višňová.

Krajský úřad Libereckého kraje i Liberecký kraj jako územní samosprávný celek ve svých stanoviscích požadují mezinárodní posouzení záměru. Dalším doplněním je, aby se hodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel zaměřilo především na ovlivnění kvality a kvantity podzemních i povrchových vod, kvality ovzduší a na zatížení obyvatel hlukem z těžby.

„Rada kraje na svém jednání 19. května schválila další požadavek. Tím je, aby v dokumentaci záměru byla navržena opatření k eliminaci, minimalizaci či kompenzaci existujících i předpokládaných negativních dopadů záměru pro dotčené obce na území České republiky,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný.

„Obyvatelé Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavska jsou ve stejném postavení jako na Mostecku a Kadaňsku, protože žijí v přímém dopadu těžby hnědouhelného dolu,“ doplnil hejtman LK Martin Půta.

Informace o tom, kde je možné se s dokumentací záměru seznámit a o možnosti podat k záměru vyjádření, budou zveřejněny na úřední desce Libereckého kraje a na úředních deskách dotčených obcí.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest