fbpx

Liberecky_kraj_zahajil_zadavaci_rizeni_na_opravy_silnic_v_Osecne_a_Hejnicich_mediumRada Libereckého kraje rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/278 Osečná“ a zakázky „Silnice II/290 Hejnice“. Předpokládaný termín začátku prací na obou vozovkách je srpen, ukončeny budou ještě do konce letošního roku. Obě zakázky budou financovány spoluúčastí ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 85% a z rozpočtu Libereckého kraje se uhradí zbývajících 15%.

V Osečné je v plánu provedení rekonstrukce silnic II/278 (v délce 1374 m) a II/592 (v délce 248 m).  Celková délka renovovaného úseku je 1622 m. „V rámci rekonstrukce silnice II/278 je součástí stavebních prací i oprava opěrné zdi v délce 29 m, která je navržena z gabionů. Investorem akce je Liberecký kraj,“ uvedl Vladimír Mastník, radní pro dopravu. Část oprav zaplatí také město Osečná, a to v případě opěrné zdi a části komunikací, na které nelze čerpat peníze ze SFDI. Předpokládaná investice ze strany města činí cca 837 tisíc bez DPH.

Silnice II/278 bude rekonstruována včetně plné konstrukce vozovky, v délce 1374 m. Začátek úseku je na Svatovítském náměstí a konec před mostem překonávajícím řeku Ploučnici na hranici města Osečná. Po rekonstrukci bude vozovka 6 m široká, s živičným povrchem a po stranách s odvodňovacími proužky z kamenné kostky drobné do zesíleného betonového lože.

Silnice č. II/592 se dočká opravy v plné konstrukci vozovky, v délce 248 m. Začátek opravovaného úseku je rovněž na Svatovítském náměstí a konec před mostem překonávajícím řeku Ploučnici za ulicí K Pramenům. Šířka vozovky je navržena 6.50 – 8.50m s rozšířením v oblasti Svatovítského náměstí, i v případě této komunikace se počítá s živičným povrchem a odvodňovacími proužky. Opravené úseky silnic bude na většině trasy lemovat chodník, v prostoru Svatovítského náměstí stavebníci použijí stávající kamenné obruby, které budou v případě potřeby doplněny shodným materiálem.

V Hejnicích se s opravou připojí i město

Předmětem zakázky Silnice II/290 Hejnice jsou stavební práce spočívající v celoplošné opravě zmíněné silnice. „Opravovány budou dva úseky, první v délce 796 m a druhý 226 m. V opravovaných místech se počítá s úpravou příčných a podélných sklonů, dojde k výškové úpravě stávajících poklopů kanalizačních šachet a zbylých povrchových znaků a po odfrézování vozovky k celoplošné opravě z asfaltového krytu,“ popsal radní Vladimír Mastník. V rámci rekonstrukce přibyde nové vodorovné dopravní značení a doplní se svislé dopravní značení.

Město Hejnice v rámci rekonstrukce vodovodu provede opravu silnice II. třídy v navazujícím úseku s tím, že Liberecký kraj podpoří akci dotačně na obnovu povrchu vozovky včetně odvodnění.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close