POSEC_logoDo frýdlantského Poradního a setkávacího centra POSEC se od června vrací Poradenství pro dospívající a dospělé. V každé liché úterý je tu pro objednané klienty z Frýdlantského výběžku Mgr. Milan Kohout z Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zdarma, diskrétně a kvalitně pomáhá v jejich obtížných osobních, partnerských nebo rodinných situacích.

Milan_Kohout

Mgr. Milan Kohout

A pro koho je tato poradna určena?

Dospívající a mládež od 15 let: rodinné konflikty, poruchy příjmu potravy, závislosti – drogy, gambling – hráčství, školní nepohody, další nepohody.
Dospělí: strachy, smutky, deprese, závislosti – drogy, alkoholismus, hráčství, partnerské konflikty, psychosomatické obtíže, pracovní konflikty, poruchy příjmu potravy, jiné nepohody.
Rodiče: generační konflikty, závislost v rodině (drogy, hráčství, alkoholismus aj.), chronická nemoc nebo potíž dítěte (příp. jiného člena rodiny).
Učitelé, vychovatelé: drogová problematika na škole, konzultace při „krizových“ situacích, vyhoření.

Klienti se mohou objednávat už nyní na tel. 731 871 370, nejlépe v pracovní dny od 8 do 16 hodin. První poradna je již 2. června 2015 v POSECu ve Frýdlantě na Havlíčkově nám. 304.

Letáček POSECu, 15. vydání
Frýdlant 21/05/2015

Zdroj:Město Frýdlant

Pin It on Pinterest