Simulace záchranářského zákrokuTechnická univerzita Liberec otevírá nový akreditovaný studijní obor Zdravotnický záchranář v rámci studijního programu Specializace ve zdravotnictví. Jedná se o bakalářský tříletý obor, prezenční formou studia. Garantem studijního oboru je profesor Karel Cvachovec z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny UK 2. LF FN Motol, který je uznávanou kapacitou v oboru urgentní medicíny.

Přihlášky ke studiu přijímá Ústav zdravotnických studií do 4. září 2015, výuka začne v říjnu 2015. „Přijmeme zhruba 30 uchazečů s ukončeným středním vzděláním s maturitou, kteří prokážou potřebnou fyzickou zdatnost. Součástí přijímacího řízení jsou i talentové zkoušky. Budoucí záchranáři při nich musí uplavat 100 metrů, uběhnout na čas 100 metrů a na výdrž ženy 800 metrů, muži 1500 metrů,“ řekl na dnešní tiskové konferenci rektor TUL Zdeněk Kůs.

Nový obor připravovala univerzita zhruba dva roky ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec a složkami Integrovaného záchranného systému. „Je to obor ve zdravotnictví velmi žádaný. Absolventi mohou v nemocnici pracovat na ARO nebo na urgentním příjmu. Krajská nemocnice Liberec je schopna přijmout všechny záchranáře, kteří z toho oboru vyjdou. Je to velmi perspektivní a zajímavý obor,“ řekl generální ředitel KNL MUDr. Luděk Nečesaný.

Podle garanta nového studijního oboru profesora Karla Cvachovce obor Zdravotnický záchranář odpovídá současnému trendu převést některé lékařské služby do nelékařských činností. „Pro jeho výuku jsou na Liberecku vynikající podmínky. Je zde špičková krajská nemocnice a integrovaný záchranný systém je na vysoké úrovni,“ řekl profesor Cvachovec. Zdůraznil, že zdravotnický záchranář je specifická profese určená především pro terén. „Musí mít proto kromě odborné zdatnosti také určitou připravenost osobnostní a schopnost improvizovat, vysvětlil Cvachovec. Ocenil, že liberečtí studenti dostanou možnost absolvovat v rámci studia stáže nejen v liberecké nemocnici a na záchranné službě, ale že si vyzkoušejí i náročnost zásahů v u hasičů, v těžkém terénu horské služby a v náročných podmínkách vodních záchranářů. Za mimořádnou příležitost označil nabídku stáže u libereckých vojenských chemiků.

Fyzickou náročnost záchranářské profese potvrdil náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje MUDr.Jan Lejsek “Záchranáři kondici potřebují. Není to většinou jen o běhu, ale o běhu s vybavením, které něco váží – 15 kilo má defibrilátor, 15 kilo váží základní souprava, dalších sedm až osm kilo ventilátor. Výjimkou nejsou zásahy v těžko přístupném horském terénu,“ popsal nároky na záchranáře MUDr. Lejsek.

Podle ředitelky ÚZS TUL Marie Froňkové najdou absolventi nového oboru záchranář uplatnění nejen ve zdravotnické záchranné službě a na speciálních odděleních nemocnic. Přítomní odborníci potvrdili, že zájem o ně bude mít armáda, hasiči i horská služba.

Záchranář je dalším oborem Ústavu zdravotnických studií, který byl na naší univerzitě založen v roce 2004. Studovat je na něm možné také bakalářské obory Všeobecná sestra nebo Biomedicínská technika, nabízí i magisterský program Biomedicínské inženýrství. „Přizpůsobujeme se požadavkům z praxe. V současné době připravujeme také nový magisterský program Bioinženýrství a rozšíření studijního programu Specializace ve zdravotnictví o bakalářský studijní obor Nutriční terapeut,“ informoval profesor Zdeněk Kůs.

J. Kočárková
Foto: Radek Pirkl

Zdroj: Technická univerzita Liberec

Pin It on Pinterest

Share This
X
X