nemocnice Frýdlant bez lidíZáměry svého chystaného rozvoje představila zastupitelům města Frýdlant Nemocnice Frýdlant. Město je totiž vlastníkem nemovitostí nemocnice a bez jeho součinnosti nemůže její provozovatel, společnost Euroclinicum, začít stavebně technický rozvoj nemocnice.  

„Dosavadní smluvní vztah mezi městem a provozovatelem nemocnice o nájmu objektů není pro ani jednu stranu výhodný. Zásadním výstupem setkání proto byla dohoda o bezodkladném zahájení jednání o nové nájemní smlouvě. Ta by měla umožnit provozovateli nemocnice a její mateřské firmě Euroclinicum investovat a zhodnotit tak budovy města v zájmu efektivního provozu nemocnice,“ řekl po prezentaci záměrů nemocnice zastupitelům její ředitel Jiří Benedikt.

2015_0526_16313500-2Pro místostarostu Frýdlantu je představení vize nemocnice zastupitelům vítanou aktivitou. „V městském zastupitelstvu Frýdlantu jsem od roku 2006 a od té doby jsem žádal, aby nám nemocnice přiblížila své příští kroky a plány. Nikdy tak její vedení neučinilo a přitom přišla řada výrazných změn, jako zrušení dětského oddělení, porodnice nebo změny fungování gynekologie. Takže když dnes vedení nemocnice přijde a řekne, jaké má s areálem, nemocnicí a zdravotní péčí v ní úmysly, jsem tomu více než rád. A rád budu společně se zastupiteli vyjednávat pro Frýdlant výhodné podmínky v nové smlouvě, která je potřeba,“ řekl Jiří Stodůlka.

Zástupci vedení nemocnice během setkání se zastupiteli nejen odhalili své budoucí plány, ale poukázali také na dosavadní rozvoj zařízení, kdy společnost Eurocilinicum investovala do přístrojové techniky a vybavení za minulý rok a první měsíce tohoto roku téměř deset milionů korun.

Stavební úpravy, o jejichž povolení nemocnice město Frýdlant žádá, by měly být v letošním roce vidět zejména na oddělení chirurgie. „Tam chystáme nové povrchy podlah a dveří a vybudování dvou pokojů vyššího hotelového standardu,“ poznamenal ředitel nemocnice.

Pro příští rok se má stát stěžejní investicí rekonstrukce operačních sálů v objemu zhruba 12 milionů korun a další organizační změny a úpravy interiéru.

Návrh nové smlouvy mezi městem a nemocnicí Frýdlant představí vedení zdravotnického zařízení zastupitelům na nejbližším zasedání městského zastupitelstva. To proběhne 10. června v restauraci Beseda od 18 hodin. Zastupitelstvo je veřejné a poslechnout si záměry nemocnice tak na něj může dorazit kdokoli.

(mp)
Foto: nemocnice Frýdlant

Pin It on Pinterest