Liberecky_kraj_hospodari_s_prebytkem_mediumInformování široké veřejnosti o náhradní rodinné péči, především pak o pěstounské péči je cílem Pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů, která byla vytvořena v rámci projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany Krajského úřadu Libereckého kraje“. Ve skupině jsou zastoupeny organizace, které mají pověření k vyhledávání osob vhodných stát se náhradními rodiči.

„Členům pracovní skupiny se podařilo sjednotit postupy při vyhledávání zájemců o náhradní rodinnou péči v Libereckém kraji a stanovili si dílčí cíle, které by mohly zajistit rodinné prostředí dětem jinak umístěným do ústavní péče,“ uvedla Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana pověřená řízením resortu sociálních věcí.

V rámci kampaně vzniknou informační a propagační materiály, na které navážou podrobné informace umístěné na webových stránkách odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje, které prošly začátkem letošního roku změnami. Tato kampaň pro vyhledávání pěstounů si klade zejména za cíl podporu dlouhodobých pěstounů, jež nejsou tak významně oceňováni státem jako pěstouni na přechodnou dobu.

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče vedle osvojení, pěstounské péče na přechodnou dobu, poručenství a péče jiné osoby. „V roce 2013 jsme zaznamenali významný nárůst žadatelů o náhradní rodinnou péči zejména s přijetím novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která významně finančně podpořila pěstounskou péči právě na přechodnou dobu. Podle statistik obcí s rozšířenou působností bylo k 31. 12. 2014 v kraji 483 pěstounů, z toho 20 pěstounů na přechodnou dobu a 67 poručníků.  Významnou část z tohoto počtu tvoří pěstouni v příbuzenské pěstounské péči,“ vyčísluje náměstkyně Lenka Kadlecová.

Souvislost s podporou státu, která je více nakloněna pěstounům na přechodnou péči, potvrzují také další čísla. Zatímco v roce 2012 byly do této formy péče svěřeny pouze tři děti, o rok později již sedm a vloni už šestadvacet. Významný nárůst zájemců pěstounskou péči na přechodnou dobu může být způsoben právě faktem, že je ze strany státu mnohem více finančně podporována. Částky, které rodina dostává, se liší jednak právě podle formy náhradní rodinné péče a dále závisí na věku dítěte, jejich počtu v péči a zdravotním stavu.

Rodiny tak mohou získat příspěvek na úhradu potřeb dítěte ve výši  4 500 – 9 000 Kč měsíčně, a to podle věku a případně podle výši závislosti dítěte v případech, kdy se jedná o děti zdravotně postižené. Pěstoun dostává odměnu ve výši 8 000 Kč hrubého při péči o jedno dítě nebo 20 000 Kč při péči o tři děti. Stejnou částku, 20 000 Kč, dostane také v případě výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu, ovšem již v případě, že se stará o jedno dítě.

„Všechny jednotlivé formy náhradní rodinné péče mají bezesporu svá významná specifika a své místo v péči o děti, které ji potřebují. My se však v současné době kampaní snažíme vyhledat především pěstouny, kteří mají chuť, sílu a předpoklady pro dlouhodobou péči, protože máme pocit, že taková forma ustupuje stranou zájmu. Přitom může pro děti znamenat stabilní rodinné prostředí, které je pro jejich následný vývoj nezbytné,“ uzavírá Lenka Kadlecová.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X