fbpx

Aktualizováno o nové fotografie ze slavnostního křtu.

008 Nejdřív tanky, potom pendreky _resize
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Úterý 9. 6. 2015, 17.00 hodin.

Kniha, která formou „reportážní kroniky“ mapuje a glosuje tragické události let 1968 a 1969 v Liberci. Její autor, zkušený novinář, básník a překladatel německé poezie Luboš Příhoda, je zasadil do širšího kontextu dění nejen na Liberecku, ale v celém tehdejším Československu. Respektuje přitom tenkrát neznámé souvislosti, které začaly probleskovat až po sametové revoluci.

Kniha je komponována do dvou částí. První se zabývá rokem 1968 od Pražského jara po vpád vojsk Varšavské smlouvy a vrcholí okupačním týdnem v srpnu 1968. Ve druhé s názvem … potom svištěly pendreky, autor mapuje liberecké události roku 1969.

Velký sál, 2. patro, pořádá: KAL Liberec ve spolupráci s KVK v Liberci

[RPP id=59086]

Fotografie ze slavnostního křtu:
Táňa Kuželková, Blanka Konvalinková, Krajská vědecká knihovna v Liberci

Propozice nové knihy

Luboš Příhoda

Nejdřív tanky, potom pendreky
Repetitorium událostí let 1968/69 v regionu Liberec

Jazyková úprava: Radka Malá, Marek Sekyra
Redaktor publikace: Jan Šebelka
Sazba, grafická úprava a obálka: Petr Bíma, www.arteport.cz

Obrazový doprovod: kresby převzaty z dobového vydání okresních novin Vpřed (Svobodný Vpřed) a deníku Průboj, foto Severočeské muzeum v Liberci a Státní okresní archiv Liberec.
Použité dobové zkratky: Radka Malá

V roce 2015 vydal Kruh autorů Liberecka, občanské sdružení, Gagarinova 782, 460 07 Liberec, www.kruhautoruliberecka.cz
Kontaktní e-mail: sekyra@kvkli.cz, jakub.sebelka@volny.cz

Vydání 1.

(část I. Nejdřív přijely tanky … v 2., rozšířeném vydání knihy A potom přijely tanky)

Vytiskla tiskárna
TISK SPRINT s.r.o.
Vestecká ul.541
252 42 Jesenice – Vestec
ISBN 978-80-904798-6-9

001 Nejdřív tanky, potom pendreky _resize

ZDOJ: http://www.kvkli.cz//index.php?id=2703
FOTOGRAFIE: Luboš Příhoda: Nejdřív tanky, potom pendreky

Pin It on Pinterest

Share This
X
X