IMG_0111Pokud ano, tak víte, že o nový občanský průkaz lze požádat nejdříve 60 dní před koncem jeho platnosti, pokud v něm nejsou zákonem popsané změny, které by zdůvodňovaly dřívější žádost. To může být změna údajů v něm napsaných (adresa trvalého pobytu, změna rodinného stavu či změna jména či příjmení nebo výrazná změna podoby) nebo jiný závažný důvod.

Důvodem pro nabrání dřívější žádosti také je, pokud občan žádá o občanský průkaz s čipem. Ten je zpoplatněný a stojí 500 Kč.

A jak je to s cestovním dokladem, kterým je nejčastěji myšlen pas s biometrickými prvky?  Zde si občan může o nový nebo druhý pas požádat, pokud k tomu má důvod, bez ohledu na dobu platnosti současného pasu. Doba platnosti pasu je 10 let u dospělých a 5 let u dětí do 15 let. Pas je zpoplatněný a stojí 600 Kč pro dospělého a 100 Kč pro dítě.

U cestovních dokladů ale velmi často vzniká časová nouze. „Rodina se chystá na dovolenou a na poslední chvíli zjistí, že některé pasy už nejsou platné nebo mají už jen krátkou dobu platnosti. Některé země, kam cestujeme, vyžadují, aby pas při vstupu do země platil ještě nejméně půl roku. I toto je třeba si v přípravě na dovolenou ohlídat,“ vysvětluje Jitka Melicharová z kanceláře č. 15 v 1. patře budovy B ve Frýdlantě. Právě zde se nabírají žádosti o občanský průkaz nebo cestovní pas pro občany s trvalým pobytem na území obce s rozšířenou působností Frýdlant. O občanský průkaz lze požádat na kterékoliv obci s rozšířenou působností, ale o pas zatím jen tam, kde je trvalý pobyt.

Každopádně je nutné počítat s tím, že doba čekání na předání hotového občanského průkazu nebo pasu je 30 dní, což mnohdy je příliš dlouhá doba. Pak je někdy možné případy, kde hrozí časová prodleva, řešit tzv. rychlopasem, který bude vyroben do 15 dnů. „Ve Frýdlantě jsme schopné rychlopas vyrobit většinou do příštího úředního dne,“ říká Jitka Melicharová.  Rychlopas stojí pro dospělého 1.500 Kč, pro dítě 1.000 Kč, je třeba doložit dvě dokladové fotografie a rychlopas platí pouze půl roku. Některé země navíc tento doklad neuznávají. Vždy je vhodné si podmínky pro vstup do té které země prověřit např. na http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html  nebo na jednotlivých ambasádách.

Ilustrační foto: aš
Frýdlant 30/06/2015

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest