fbpx

Liberecký kraj žádá o miliony na tzv. Kotlíkové dotace pro domácnostiVýzvu pro kraje na tzv. „Kotlíkové dotace“ vyhlásilo ve středu 15. července 2015 Ministerstvo životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí. Liberecký kraj bude žádat pro první dva roky o 140 milionů korun.  První žádosti o finanční podporu budou samotné domácnosti moci podávat pravděpodobně na přelomu tohoto roku. Finanční podpora se bude týkat výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva.

„Považuji za dobrý krok, že budou moci žádat o podporu i soukromí vlastníci. Oni jsou často těmi největšími znečišťovateli,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Domácnosti budou mít možnost čerpat finanční příspěvek například na pořízení nového kotle, ale třeba i na úpravy domu, jejichž výsledkem je úspora energie.

Předmětem podpory přidělované domácnostem bude:

  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na pevná paliva,
  • plynový kondenzační kotel,
  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
  • „mikro“ energetická opatření (např. zateplení střešních/půdních prostor, dílčí výměna oken, výměna vstupních dveří atd. – výběr vhodného opatření bude konzultován s energetickým specialistou).

Podpora půjde čerpat pouze na zařízení uvedená v seznamu výrobků a technologií. Poskytována bude formou dotace, a to v rozmezí 70 – 85% dle stanovených podmínek. Podpora je dále omezena max. způsobilými výdaji celého projektu ve výši 150 tis. Kč, kde výdaje na „mikro“ energetická opatření  mohou tvořit max. 20 tis. Kč celkových způsobilých výdajů.

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány výdaje na zdroj tepla včetně nákladů na jeho instalaci, nová otopná soustava, rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření spalinových cest, náklady na „mikro“ energetická opatření a služby energetického specialisty.

„Jakmile budou k dispozici veškeré podklady a klíčové dokumenty, nutné pro zahájení přípravy projektů, zveřejníme je na webových stránkách Libereckého kraje http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/. Také uspořádáme pro veřejnost informační semináře,“ zdůraznil Vít Příkaský, radní resortu regionálního rozvoje Libereckého kraje.

Zájemci své dotazy zatím mohou směřovat na Hanu Čepičkovou, hana.cepickova@kraj-lbc.cz, 485 226 579.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close