image.phpRok od roku větší oblibě se u občanů Frýdlantu těší pytlový systém tříděného odpadu, díky kterému mohou lidé sami ovlivnit výši svého poplatku za odpady v následujícím roce. Dosáhnout mohou dokonce toho, že za odpady nebudou platit vůbec nic. Zatímco ve sledovaném období listopad 2013 – říjen 2014 se to podařilo jen jednomu třídícímu, o rok později už nulového poplatku za odpady v roce 2016 dosáhlo 15 třídících lidí. Jde přitom o číslo spočítané k 23. červenci 2015. Do října tak tento počet pravděpodobně ještě poroste, protože už nyní se k nulovému poplatku blíží dalších 12 třídících.

Roční poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí ve Frýdlantu 789 korun. „Každý se ale může rozhodnout, že si tuto částku svojí vlastní aktivitou sníží nebo úplně vynuluje,“ říká Helena Fialová z odboru majetkosprávního městského úřadu ve Frýdlantu, která má odpadové hospodářství na starosti. Stačí k tomu jediné – chuť třídit odpady. „ Kdo ji má, může si na úřadě přímo na majetkosprávním odboru vyzvednout třídící pytle i speciální štítky a začít. Třídí se tří druhy odpadů. Papír, který se dává do modrých pytlů, PET lahve, které se svazují do průhledných pytlů a plasty, které se samostatně třídí také do průhledných pytlů,“ popisuje Helena Fialová. Každý pytel si pak občan označí štítkem, pomocí kterého je odpad připsán na jeho konto. Maximální váha každého pytle by měla být 10 kilogramů. Jejich svoz probíhá vždy poslední středu v měsíci.

Podrobné informace o celém pytlovém systému třídění odpadů lze najít zde. Součástí článku je i odkaz na tabulku, která ukazuje, jak na tom který občan s tříděním a případnými slevami je.

„Jsme moc rádi, že se lidé naučili za ty čtyři roky, co tento systém funguje, odpady třídit. Patří jim za to velký dík. A doufám, že jejich počet poroste. Alespoň tak, jako roste v posledním roce, kdy se do systému zapojilo už 666 třídičů,“ uzavírá Helena Fialová.

Pin It on Pinterest