fbpx

001Tisková zpráva: Ve Frýdlantu 31. 7. 2015. Nemocnice Frýdlant s.r.o. od září částečně mění strukturu poskytovaných zdravotních služeb.

Podmínky spojené s poskytováním zejména lůžkové zdravotní péče v ČR se neustále zpřísňují. Na provozovatele nemocnic jsou kladeny stále vyšší nároky jak v oblasti technického vybavení, tak zejména co do počtu a odborné struktury zdravotnického personálu. V souvislosti s novými poznatky a rozvojem medicínských technologií zároveň dochází k vyšší specializaci péče o pacienty v oborech vnitřního lékařství, soustředěných především do velkých a fakultních nemocnic.

Při vědomí těchto skutečností i s ohledem na nedostatečné finanční ohodnocení péče v malých nemocnicích ze strany zdravotních pojišťoven se rozhodla Nemocnice Frýdlant od září tohoto roku převést péči poskytovanou v lůžkové části interního oddělení na péči následnou ošetřovatelskou.
Provedli jsme podrobnou analýzu pacientů a jejich onemocnění, ze které vyplynulo, že až osmdesáti procentům z nich poskytujeme péči obdobnou ošetřovatelské. Jde z naprosté většiny o pacienty s chronickými nemocemi ve věku nad 65 let,“ říká ředitel nemocnice Jiří Benedikt.

MUDr. Zdeněk Kubr, jednatel společnosti, která provozuje nemocnici, k důvodům této změny dodává: „Ze zbylých dvaceti procent našich pacientů potřebuje polovina z nich vyšetření a péči na specializovaném oddělení, které složitě zajišťujeme zejména prostřednictvím Krajské nemocnice Liberec. O ostatní jsme schopni se postarat v rámci rozšířené ambulantní péče. Malé nemocnice, jako je ta naše, již nemohou poskytovat akutní péči v rámci oddělení všeobecné interny bez přímé návaznosti na komplement a vybavení vyšších specializovaných pracovišť.“

Nemocnice v minulých dnech zahájila sérii jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která je dominantním plátcem za zdravotní služby ve frýdlantské nemocnici, o převodu lůžek interních na lůžka ošetřovatelská. Zástupci nemocnice informovali generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec, a.s. s cílem najít na základě spolupráce vhodný a optimální model zajištění akutní interní peče pro obyvatele Frýdlantska.

Nemocnice Frýdlant rozšíří své služby v rámci ambulantní části interního oddělení o specializované ambulance. „Rozšíříme počet ambulancí, abychom zkrátili čekací dobu v čekárnách, na kterou si mnozí pacienti oprávněně stěžují. Jsme schopni se postarat o pacienty, kteří potřebují rozšířené interní ambulantní služby v rámci krátkodobého péče na lůžku pro stabilizaci zdravotního stavu za pomoci léků a případné infuzní terapie. Věřím, že naši pacienti ocení, že jim bude v případě těžších a akutních stavů poskytnuta péče přímo na vyšších pracovištích blízkých nemocnic,“ dodává Jiří Benedikt.

Zdroj: Nemocnice Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close