fbpx

2015731825171750Jizerka – Pravidelnou akcí, kterou každoročně pořádá JJHS, je sečení biologicky cenných lokalit, konkrétně horských luk v Přírodní rezervaci (PR) Bukovec v blízkosti osady Jizerka v Jizerských horách a na Václavíkově Studánce. Další zájmovou plochou je podmáčená louka u Bílého Potoka pod Smrkem.

Na vícedenní brigádu se sjíždí čtyři desítky dobrovolníků z řad členů a příznivců JJHS, kteří se tak chtějí zapojit do praktické ochrany přírody a zároveň něco pozitivního udělat pro Jizerské hory a zachování její biodiverzity. Všechny práce jsou prováděny ve spolupráci s odbornými pracovníky Správy CHKO Jizerské hory.

Louky v PR Bukovec představují nejbohatší botanickou lokalitu v CHKO Jizerské hory. Hojně se zde vyskytuje například upolín nejvyšší (Trollius altissimus), tedy erbovní rostlina CHKO Jizerské hory, i další vzácné druhy flory jako kropenáč vytrvalý (Swertia perennis) nebo pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Louky se kosí vždy až po odkvětu význačných rostlin, aby se omezil rozvoj rostlin běžných, a také aby se zabránilo zarůstání luk náletovými dřevinami. Na rozdíl od většiny luk na našem území, které vznikly lidským přičiněním, bezlesí v okolí Bukovce se zde vyskytovalo již před příchodem člověka. Odtud také pochází název louky u turistické cesty od parkoviště u Mořiny na Bukovec „Pralouka“.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, JJHS se nezabývá pouze sečením luk na Jizerce. Během pěti dní byla posečena ještě mokřadní louka u Bílého Potoka s bohatým výskytem chráněné vachty trojlisté (Menyanthes trifolia) a také louka na Václavíkově Studánce – naleziště několika druhů orchidejí.

Základní péče o luční ekosystémy spočívá v pravidelném kosení, monitorování výskytu zvláště chráněných druhů, zabránění všech aktivit, které by mohly znamenat potenciální ohrožení těchto biotopů, a naopak podpora činností směřujících k trvale udržitelnému využití daných pozemků.

Práce probíhaly od pátku 24. 7. do 29. 7.

Autor / zdroj: Leoš Vašina

Zdroj: Regiony24.cz

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close