imager.phpK 31. prosinci 2015 končí platnost průkazů mimořádných výhod (vydávaných dříve městskými úřady) a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz OZP – laminovaná papírová kartička vydávaná Úřadem práce ČR).
Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz OZP), by si měli zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP v podobě plastové kartičky, a to nejpozději do 31. 12. 2015. ÚP ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.

Co je třeba vzít s sebou na Úřad práce ČR?
– platný průkaz totožnosti
– průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP
– žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením
– 1x fotografii průkazového formátu, vel. 3,5cm x 4,5cm

K vyřízení výměny průkazu osoby se zdravotním postižením je nutné, aby se klient dostavil na úřad práce osobně.

Pokud si klient do konce roku 2015 nepožádá o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, nárok na průkaz mu zaniká,  a  poté bude nutné podat novou žádost a požádat o posouzení zdravotního stavu LPS OSSZ.

Příspěvek na mobilitu, který byl přiznán v letech 2012-2013 končí dnem 31. 12. 2015. Od listopadu 2015 si držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravují nebo jsou dopravováni, mohou požádat o příspěvek na mobilitu.

Klienti, kteří si žádali o příspěvek na mobilitu od ledna 2014, o něj znovu žádat nemusí.

Zdroj: Obec Lázně Libverda

Pin It on Pinterest