fbpx

logo_územní plánFrýdlant – Jak jsme vás postupně informovali, bylo posledním chybějícím krokem před schválením nového územního plánu, oficiální vyhlášení „aktivní zóny“ záplavového území na toku Smědé. Vyhlášení projednané „aktivní zóny“ záplavového území vstoupilo v platnost ke dni 24. 6. 2015.

Dokumentace návrhu územního plánu Frýdlant byla poté ještě odsouhlasena Krajským úřadem Libereckého kraje z hlediska souladu s  Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 (vydanou Vládou ČR ke dni 15.4.2015).

Upravená dokumentace územního plánu je připravena k vydání.

Územní plán města Frýdlant bude po projednání v Radě města, v souladu se zákonnými ustanoveními, vydán formou Opatření obecné povahy, po konečném projednání a schválení na veřejném zasedání Zastupitelstva města Frýdlant dne 26. 8. 2015.

Schválení územního plánu bude vyhlášeno veřejnou vyhláškou (VV). Nabytí právní moci územního plánu (tj., patnáctým dnem po dni vyvěšení VV) bude poté zveřejněno na úřední desce a na webových stránkách města Frýdlant.

logo územní plán   logová řadaZdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close