nemocnice Frýdlant bez lidíFrýdlant – O dalším postupu při jednáních s vedením nemocnice ve Frýdlantu rozhodovali ve středu 26. srpna 2015 na veřejném zasedání zastupitelé města Frýdlant. Důvodem je chystaný krok Nemocnice Frýdlant s.r.o, kterým chce od 1. září 2015 změnit lůžka na interním oddělení z akutních na lůžka následné ošetřovatelské péče. S tímto krokem vedení města ani zastupitelé nesouhlasí.

Zastupitelé se rozhodli, že město dá najevo svůj nesouhlas vytýkacím dopisem, ve kterém bude po vedení nemocnice požadovat konkrétní řešení situace. Jsme totiž přesvědčeni, že tímto krokem nemocnice porušila nájemní smlouvu,“ říká starosta města Dan Ramzer. Návrh řešení, který by uvedl nájemní smlouvu do souladu a přinesl konstruktivní řešení dalšího omezení zdravotní péče v celém Frýdlantském výběžku, očekává Frýdlant od nemocnice do 28. září 2015.

Veřejné zastupitelstvo bylo tentokrát bouřlivé. „Zúčastnilo se ho kolem padesátky občanů, často šlo o současné nebo minulé zaměstnance nemocnice, kteří cítí nejistotu. Do diskuze se zapojovali vedle zastupitelů i zástupci managementu nemocnice a také občané města. K problematice se vyjádřil i radní Libereckého kraje Mgr. Petr Tulpa, který má vzniklou situaci a její řešení ve své gesci,“ uzavřel starosta města.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest