Vykřičník

Nemocnice Frýdlant je nadále připravena poskytovat všeobecnou zdravotní péči pro obyvatele Frýdlantska. Vedení nemocnice i celého holdingu odmítá nátlak vedení města a chce najít všeobecně přijatelné řešení.

„Včerejší jednání zastupitelstva města Frýdlantu, kde byla nastíněna možnost výpovědi z nájmu v městských prostorách provozovateli Nemocnice Frýdlant, je v ostrém rozporu se snahou o nalezení přijatelného řešení, o něž se již několik týdnů snažíme,“ uvedl jednatel Nemocnice Frýdlant a člen představenstva holdingu Euroclinicum MUDr. Zdeněk Kubr.

„Na dřívějších jednáních bylo ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje dohodnuto, jakým způsobem bude v regionu zajištěna akutní péče. Stejně tak jsme jednali se zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a dalšími zdravotnickými subjekty, zejména s Krajskou nemocnicí Liberec,“ dodal Kubr. „Pokud by k tomuto kroku došlo, budeme pro naše zařízení hledat náhradní prostory a jsme připravení se postarat o zaměstnanost lékařů, zdravotnického personálu a navazujících profesí,“ dodal Kubr.

Podle ředitele Jiřího Benedikta požádala Nemocnice Frýdlant Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o změnu smlouvy ve smyslu přesunu akutní péče lůžkové interny (35 akutních standardních a 5 akutních intenzívních lůžek) na tzv. následnou péči (NP) k 1. září 2015.

„K tomuto kroku jsme dospěli po důkladné analýze, rozhodně není otázkou unáhleného rozhodnutí v posledních dnech. Fungováním lůžek akutní péče v Nemocnici Frýdlant jsme se zabývali od samého počátku převzetí nemocnice v roce 2013. K žádosti o změnu smlouvy a rozhodnutí změnit povahu poskytované péče na interním oddělení přispělo také rozvázání pracovního poměru šesti lékařů od počátku letošního roku, kteří se cítili lékařsky nevyužití, jelikož poskytovali především ošetřovatelskou péči, nikoliv akutní zákroky, na které jsou specializováni,“ dodal Benedikt. Podle něj budou lůžka, na nichž je poskytována ošetřovatelská péče, zachována. „To je předmětem naší žádosti na VZP,“ dodal.

Hlavní důvody k uvedenému kroku jsou:

• zajištění efektivního a dlouhodobého fungování nemocnice ve Frýdlantu,
• poskytování zdravotních služeb, které odpovídají standardům moderní medicíny,
• plnění podmínek pro oprávnění a poskytování zdravotních služeb, které uděluje Krajský úřad Libereckého kraje.

Pacienti ve frýdlantské nemocnici dostanou prakticky stejnou péči jako doposud. V případech, kdy bude konkrétní léčba vyžadovat akutní péči, bude Nemocnice ve Frýdlantu spolupracovat se specializovanými pracovišti v Liberci. Tento postup byl nicméně u části pacientů využíván i v minulosti.

Kontakt pro další informace:

Ing. Vladan Crha
euroclinicum@amic.cz
+420 739 607 562


Nemocnice Frýdlant s. r. o. je jediným poskytovatelem akutní lůžkové péče ve Frýdlantském výběžku. V rámci svých oborů chirurgie, gynekologie, vnitřní lékařství a následná ošetřovatelská péče disponuje 120 lůžky včetně lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a sociálních lůžek. Dalšími součástmi nemocnice jsou oddělení ARO, laboratoř klinické biochemie, radiodiagnostika, rehabilitace s elektroléčbou. Nemocnice poskytuje široké spektrum ambulantních služeb. S 230 pracovníky patří k největším zaměstnavatelům Frýdlantska.
Nemocnice Frýdlant s.r.o. je součástí zdravotnické skupiny EUROCLINICUM GROUP, která zahrnuje síť poliklinik, lékáren a laboratoří, nemocnic a další služby v oblasti zdravotnické péče, což zajišťuje stabilní zázemí, neustálý rozvoj a úzkou spolupráci s dalšími zdravotnickými zařízeními po celé ČR.

EUROCLINICUM a.s. je českou akciovou společností působící na českém trhu v oblasti poskytování zdravotních služeb více jak 10 let, zaměstnává aktuálně přes 2000 zaměstnanců a objemem tržeb, které dosahují 1,9 mld. Kč ročně, patří k největším nestátním poskytovatelům zdravotní péče v České Republice. Zdravotnická zařízení skupiny EUROCLINICUM navštěvuje po celé republice více než 500 tisíc pacientů a 320 tisíc zaměstnanců smluvních firem, pro které EUROCLINICUM zajišťuje prémiovou zdravotní péči a pracovně lékařské služby. EUROCLINICUM je tak významným partnerem českých i zahraničních zdravotních pojišťoven. Společnost EUROCLINICUM dlouhodobě působí a aktivně rozvíjí svou činnost ve čtyřech hlavních oblastech zdravotnictví: primární a ambulantní péče, lůžková péče, laboratorní diagnostika a lékárenská činnost.
Společnost EUROCLINICUM a.s. je vlastněna investičním fondem Tuffieh Funds SICAV plc, který založil Jan Blaško v roce 2011. Dalším významným aktivem ve správě Tuffieh Funds je největší tuzemská dopravní a logistická společnost C.S.CARGO. Tuffieh Funds je regulován maltským finančním regulátorem (MFSA) v rámci jednotné legislativy Evropské unie.

Zdroj: Nemocnice Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This
X
X