20150901_102900_resizedV úterý 1. září byla na Střední škole hospodářské a lesnické, Frýdlant, za účasti radní pro školství Libereckého kraje Aleny Losové, slavnostně otevřena stálá venkovní geologická expozice. Na přípravě expozice se podíleli jak pedagogové, tak i žáci školy.

Díky dotačnímu fondu Libereckého kraje programu 8.1 podpora ekologické výchovy a osvěty, přibylo v těchto dnech půvabnému regionu Frýdlantska v Libereckém kraji nové lákadlo pro žáky ze základních a středních škol: je jím zcela nová geologická expozice. Geologická expozice je umístěna v areálu Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant. Žáci, ale i návštěvníci mají tak jediněčnou možnost seznámit se s horninami a geologickými procesy, které v daleké i bližší minulosti budovaly podloží a reliéf Libereckého kraje. Geologická expozice shromažďuje vzorky hornin se stručným popisem, fotografií horniny, informacemi o složení, stáří, vzniku a praktickém využití. Všechny horninové vzorky jsou naleštěny, takže je možné dobře pozorovat minerální složení, textury a struktury hornin. Geologická expozice je doprovázena výkladovou informační tabulí o geologickém vývoji území, výskytu a vzniku hornin.

[RPP id=62169]

Zdroj: Ing. Miroslav Kudrna

Pin It on Pinterest