Do_stipendijniho_programu_Libereckeho_kraje_vstupuje_prvni_zamestnavatel_mediumKe slavnostnímu podpisu smlouvy o spolupráci při realizaci stipendijního programu mezi Libereckým krajem, ZOD Brniště a Střední školou hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu došlo v sídle Libereckého kraje 9. září 2015.

Výsledkem uzavřené dohody je zařazení oborů Zemědělec-farmář a Agropodnikání do stipendijního programu a závazek, že na stipendiích žáků těchto oborů vzdělávajících se ve střední škole ve Frýdlantu se bude ZOD Brniště finančně spolupodílet.

„Dnešní den je historickým okamžikem, jelikož dochází ke vstupu prvního zaměstnavatele do stipendijního programu Libereckého kraje. Podpis smlouvy o spolupráci se ZOD Brniště je pro mě dalším signálem, že firmy si nejen uvědomují nedostatek kvalifikovaných odborníků, ale samy se aktivně snaží přispět k vyššímu počtu žáků vzdělávajících se v pro ně potřebných oborech. Plánujeme proto oslovit i ostatní zaměstnavatele v kraji, zda by neměli zájem se zapojit svým dílem do financování stipendijního programu i s návazností na případné úpravy skladby v programu zařazených oborů,“ říká Alena Losová, radní pověřená řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Smlouvu o spolupráci podepsal za Liberecký kraj hejtman Martin Půta, za Střední školu hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu ředitelka Alena Dvořáková a za ZOD Brniště předseda představenstva Petr Kubíček a ředitel Otto Forman. Smlouva je uzavřena do 30. června 2020 s možností prodloužení její účinnosti a počátek spolupráce je stanoven na začátek školního roku 2016/2017.

„Moderní zemědělství je zajímavým a mimořádně perspektivním technickým oborem se specifickými požadavky na znalosti zaměstnanců. Zároveň se množství farmářů a lidí, kteří chtějí pracovat v zemědělství, u nás i ve světě dlouhodobě snižuje. Tento fakt vytváří obrovskou šanci pro lidi, kteří se na tuto dráhu nyní vydají. Poptávka po jejich práci v budoucnu rychle poroste a s tím i možnosti dobrého a stabilního výdělku. Jinak by svět neměl, co jíst, což se nestane,“ uvedl u příležitosti podpisu smlouvy Petr Kubíček, předseda představenstva ZOD Brniště.

„Se ZOD Brniště dlouhodobě naše škola spolupracuje a jsem velmi ráda, že se od příštího školního roku tato dobrá spolupráce ještě rozšíří. Věřím, že zařazení dvou zemědělských oborů do stipendijního programu přispěje k většímu počtu zájemců o studium, z čehož bude profitovat nejen škola, ale i ZOD Brniště, které se potýká s generační obměnou zemědělských odborníků,“ dodala Alena Dvořáková, ředitelka Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest