fbpx

1

Ve středu 16. 9. 2015 se v 10.00 slavnostně otevře za účasti ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františka Pelce zrevitalizovaný úsek řeky Smědé. Sraz všech zájemců je u dokončeného díla cca 100m pod chatou Smědava. Zaparkovat bude možné přímo u chaty na vyznačeném parkovišti. Během slavnostního otevření bude příležitost si nejen prohlédnout současný stav, ale být i při symbolickém vypuštění ryb. Připraveno bude také drobné občerstvení.

Horní úsek řeky Smědé byl neprostupný pro ryby obývající její balvanitý tok (pstruh potoční a siven americký). V loňském září byla zahájena náprava tohoto stavu a to ve spolupráci Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Vše probíhalo pod odborným dohledem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko. Celý projekt by se neobešel bez souhlasu a aktivní podpory Lesů České republiky, s.p., které jsou vlastníkem pozemků, Povodí Labe a ČHMÚ. Všechny organizace se dokázaly domluvit a vzájemně si vyšly vstříc. Práce se nyní povedlo dokončit a bývalé regulované koryto dostalo zpět přírodě blízkou podobu. Vznikl zde takzvaný rybí přechod a horní úsek řeky Smědé je již pro ryby průchodný . Došlo k rozebrání vydlážděného lichoběžníkového koryta a navázala pečlivá práce na budování svažujících se tůněk. Nynější přírodní balvanitý tok přispívá k žádoucímu zpomalení odtoku vody z krajiny. Zachováno bylo také napojení na již dříve zbudovanou limnigrafickou stanici, která měří průtok vody.

Finanční prostředky ve výši 4,1 mil. Kč se podařilo získat z Operačního programu Životního prostředí a vlastní podíl ve výši 551 tis. Kč hradila nadace prostřednictvím svých dárců, bez kterých by byl celý záměr jen obtížně realizovatelný.

O nevhodném stavu se vědělo již delší dobu. Před třemi lety se začalo pracovat na projektové dokumentaci, kterou připravila společnost VRV, a.s. a na podzim roku 2014 byly zahájeny samotné stavební práce realizované libereckou firmou HBAPS, s.r.o. Současný stav, který je přírodě blízký, napravuje dřívější nevhodné trendy v narovnávání koryt toků a urychlování odtoku vody z krajiny.

Řeka Smědá pramení v jizerskohorských rašeliništích, u chaty Smědava se stékají její jednotlivé přítoky, dále pokračuje do obcí Bílý Potok, Hejnice, Raspenava nebo Frýdlant a vlévá se do Lužické Nisy. Celková délka toku činí 51,9 km a plocha povodí je 331 km2.

 

Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,

                                         tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz

                           Kamil Farský, oddělení Správy CHKO Jizerské hory

                                         tel: 721 348 445, email: kamil.farsky@nature.cz

                          Kateřina Bednářová, ředitelka Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Zdroj: Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

                  

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close