fbpx

Byl jsem díky pozornosti několika lidí a jejich aktivitě informován o tom, že se chystá rozsáhlá rekonstrukce silnic na Frýdlantsku a že projekt počítá s masivním kácením stromořadí, která silnice lemují poslední století. Osobně se mne to dotklo, aleje prostě miluji i když mi jako řidiči často dávají zabrat. Rozhodl jsem se, že se na celou problematiku podívám více zblízka. Než se tak ale stalo, chopili se tématu aktivisté, kteří šli do médií, sepsali petici „Zachraňme aleje“ a začali sbírat podpisy lidí, kteří mají aleje stejně rádi jako já. Když jsem si petici přečetl, když jsem se podíval na mediální vystoupení hlavních aktérů, tak jsem tam našel jenom málo konstruktivního. Obsah petice se nechá shrnout do dvou požadavků. Nekácejte stromy a dejte nám (aktivistům a spolkům) více moci při rozhodování.

 

Už jsem psal o aroganci projektantů a zhotovitelů, kteří, pokud nedostanou jasné a jiné zadání od investora, malují nebo nanáší beton a asfalt a všechno co jim stojí v cestě, odstraní. To je Bubák číslo 1. Teď jsem zmínil aktivisty, kteří jsou proti a staví problém do polohy „buďto a nebo“. Oni ty stromy prostě nedají a na silnicích jim tolik nezáleží. Většina z nich nemá auto, nebo jím nedojíždí denně do práce a nevozí děti do školy a do kroužků. To je Bubák č. 2.

 

Když začne mediální a argumentační přestřelka mezi oběma Bubáky, probudí se vášně. Vášně zatemňují zdravý úsudek a dovolují Bubákům, aby zvítězili. Jsem přesvědčen o tom, že většina obyvatel Frýdlantska vítá projekt na zkvalitnění silnic ve výběžku. Jsem přesvědčen, že si většina obyvatel Frýdlantska cení přírodního a kulturního dědictví, mezi které patří i aleje. A jsem přesvědčen o tom, že většina obyvatel Frýdlantska podpoří myšlenku sázení nových alejí podél nových silnic všude tam, kde se staré stromy nepodaří zachránit. Takhle byly konec konců aleje vysázeny i aleje před sto lety.

 

Nabízím proto alternativní petici, která netvoří Bubáky, ale konstruktivně přistupuje k potřebám většiny obyvatel Frýdlantska. Petici s názvem „Oprava silnic Frýdlantska srdcem i rozumem“ naleznete na internetovém odkazu http://e-petice.cz/petitions/oprava-silnic-frydlantska-srdcem-i-rozumem.html

 

Petr Pávek, Jindřichovice pod Smrkem 1. 10. 2015

 

20150927_PP

O autorovi: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_P%C3%A1vek

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X