Z_Ludvikova_do_Hajniste_vede_opravena_silnice_mediumLiberecký kraj dokončil rekonstrukci další silnice ve svém vlastnictví. Nejen nový povrch dostala komunikace III/29015 z Ludvíkova pod Smrkem do Hajniště. Slavnostní ukončení stavby se koná v pátek 9. října v 15:30 za účasti hejtmana LK Martina Půty, krajského radního pro dopravu Vladimíra Mastníka, zástupců Krajské správy silnic LK a dalších hostů. Sraz je v místě stavby u železničního přejezdu v Hajništi.

Stavební práce probíhaly od května do září letošního roku v úseku dlouhém necelé dva kilometry, a to od křižovatky se silnicí II/29011 po křižovatku se silnicí II/291. V rámci rekonstrukce byl obnoven i most, armované těleso komunikace, došlo k vyčištění příkopů a instalovalo se nové vodorovné a svislé dopravní značení. Vícepráce zahrnovaly sanaci pro rozšíření komunikace po obou stranách.

Stavbu na základě výběrového řízení prováděla společnost EUROVIA CS, a.s. za 21.679.651 Kč bez DPH. Projekt financoval Regionální operační program (ROP) NUTS II Severovýchod, kde 100% uznatelných nákladů je hrazeno z prostředků EU. Vícepráce zaplatil Liberecký kraj.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest