fbpx

popelniceFrýdlant – Začátkem příštího roku, 1. 1. 2016, nabývá účinnosti nová Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů. Přináší některé novinky a také navýšení ceny za odpady o 1 Kč.

Výše poplatku se totiž zaokrouhluje na 790 Kč, přičemž až doposud se za odpady platilo 789 Kč za rok.

Nově jsou povinni od 1. 1. 2016 platit tento poplatek i občané, kteří mají trvalý pobyt hlášen v místě ohlašovny, tedy na Městském úřadě Frýdlant.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Město od poplatku dále osvobozuje poplatníky, kteří se prokazatelně celoročně zdržují mimo území města Frýdlant.

Od poměrné části poplatku, odpovídající době splnění uvedených podmínek, město dále osvobozuje poplatníky, kteří jsou ve výkonu vazby nebo výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody.

Město poskytuje úlevu ve výši 50% sazby poplatku poplatníkům, kteří si zvolili pytlový svoz směsného komunálního odpadu.

Dále město poskytuje úlevu poplatníkovi, který se zapojil do pytlového systému „Třídíme, šetříme, sbíráme“. Načítání slevy bude probíhat celoročně a načítaná úleva bude poskytnuta (odečtena od poplatku) v roce následujícím, a to až do celé výše poplatku. Úleva se stanovuje takto:

a) za každý jeden kg papíru se sazba snižuje o 3,- Kč,

b) za každý jeden kg PET lahví se sazba snižuje o 2,- Kč,

c) za každý jeden kg plastů se sazba snižuje o 2,- Kč,

nově se budou od ledna 2016 samostatně třídit nápojové kartony, za každý jeden kg se sazba snižuje o 3,- Kč.

Do pytlového systému „Třídíme, šetříme, sbíráme“ mohou být zapojeni pouze ti občané, kteří platí plnou výši poplatku. Občané, kteří platí polovinu poplatku, mohou odpad třídit do barevných kontejnerů.

Dále prosíme všechny třídiče, kteří si nechávají pytle s vytříděným odpadem svážet, aby pytle připravili vždy v den svozu nejpozději v 6.00 hodin ráno. 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close