fbpx

nadaceProjekt “extra třída“ se realizuje na pracovišti v Purkyňově ulici již třetím rokem. Dává žákům možnost přispět k rozvoji života v obci, podmínkou ale je, že žáci v maximální míře zajistí práce související s projektem sami, finance jsou určeny převážně na nákup materiálu a specializovaných služeb. Možnost podílet se na něčem, co je skutečně „vidět“ a má jasný pozitivní dopad, motivuje každý rok více a více dětí.

Jaro 2016 bude na ZŠ v Purkyňově ulici pracovně náročné – podařil se nevídaný úspěch: Nadační fond Tesco finančně podpořil tři naše školní – dětské – projekty.  Tři pracovní týmy, 34 mladých a aktivních lidí.

Projektová příprava všech podávaných projektů měla být ukončena k 9. 11. 2015. K tomuto datu bylo v republice podáno asi 7 projektů (z toho naše škola dva), proto organizátoři projektu prodloužili termín o týden. A pak už to svištělo! O finanční dotaci v max. částce 30 tis. Kč soupeřilo 48 projektů.

Naše škola přihlásila následující projekty:

Historický pochod za pokladem připravují žáci historického semináře. Jejich pochod by rád navázal na Ťapku, bude však více o poznání, poučení, prožití historie města Frýdlantu na vlastní kůži… Trasa pochodu povede kolem historicky významných míst, budov. Žáci semináře připravují otázky a úkoly podle místní historie i dochovaných pověstí – pro starší děti budou náročnější, ale  „potrápí“ i odvážné dospěláky. Stanoviště na trase budou vtipná, naučná a některá i strašidelná. A pokud nejste profíci na místní pověsti? Nevadí! Mladí historici vybrali 10 zajímavých pověstí z Frýdlantska, převyprávěli je a vydají je k pochodu v samostatné brožurce, která vám může v lecčems pomoci!

Skatepark – místo nejen pro mladistvé je společný projekt žáků osmého a devátých ročníků. Skatepark je místo, které je mladou generací hodně vyhledávané a oblíbené…. ale něco v něm chybí: kvalitní posezení. Naši – náctiletí jsou přesvědčeni, že skatepark je místo, které má potenciál se dále rozvíjet a nabízet i nové aktivity. Co v něm chybí mladším i starším žákům, potažmo i dospělým, by naši žáci rádi zjistili a v součinnosti s městem Frýdlant pomohli realizovat.

Pomník obětem bombardování Frýdlantu 8. 5. 1945 je projekt žáků 8. E. Navazuje na aktivity loňské extra třídy, která mapovala frýdlantský hřbitov. Kromě samotného pomníčku by žáci rádi připravili informační tabuli, v blízkosti pomníčku instalovali posezení k odpočinku, chystají menší výstavu k tématu i povídání o konci druhé světové války na Frýdlantsku pro veřejnost.

Nadační fond Tesco podpořil všechny tři projekty celkovou sumou 75 300 Kč.

Více info o projektech zde.

Lucie Zralá
patronka projektů

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This
X
X