obr2„Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem“. Tak tohle přísloví určitě neplatí pro učitele a žáky zemědělských vzdělávacích oborů na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. I když nezaháleli ani v zimě, s přicházejícím jarem a pomalu se probouzející přírodou se zvyšuje i jejich aktivita. Všichni se už připravují na začátek zemědělské sezóny, kdy se příroda začne zelenat a školní farma se rozezvučí mečením a bečením čerstvě narozených kůzlátek a jehňátek i pípáním kuřátek, kachňátek a housátek. Musí připravit stroje, ošetřit školní pastviny a opravit poškozené oplocení, spousta práce čeká budoucí zemědělce také na školním statku a u soukromníků, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje. Přesto najdou žáci a zaměstnanci školy čas na přípravu soutěžního klání pro žáky zemědělských oborů středních odborných škol, na zemědělskou olympiádu.

Zemědělská olympiáda je už tradiční akcí, kterou Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant ve spolupráci s Libereckým krajem a Regionální agrární radou Libereckého kraje pořádá. Letošní ročník, v pořadí už jedenáctý, se bude od předchozích trochu lišit. Ve středu 20. a ve čtvrtek 21. dubna opět změří své dovednosti a znalosti v sedmi soutěžních disciplínách žáci z odborných škol ze všech koutů Čech i z Německa. Na rozdíl od předchozích ročníků bude druhý den, tedy ve čtvrtek, celá akce zaměřená více na veřejnost. Soutěžit se bude v divácky atraktivních disciplínách a žáci se předvedou při práci s traktorem s čelním nakladačem, ukáží svoji zručnost při kování a šikovnost i rychlost při plnění úkolů sedláckého víceboje. K těm nejlepším výkonům je jistě bude motivovat i zájem a podpora diváků. Pro malé i velké návštěvníky budou připraveny také zábavné doprovodné soutěže a výstava hospodářských zvířat, chybět nebude ani občerstvení.

obr1Těšíme se, že ve čtvrtek 21. dubna přijdete podpořit nejen soutěžící z naší školy, ale všechny budoucí mladé zemědělce, kteří si vybrali toto náročné, ale pestré a krásné povolání. Doufáme, že společně strávíme zajímavé dopoledne plné zábavy a napětí.

Pin It on Pinterest